21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kokkelærling

Færre søker seg til kokkefaget, til tross for at det er behov for denne typen arbeidskraft. (Foto: Camilla Aarsrud, Viken fylkeskommune)

ØKT INTRERESSE: 4.700 har søkt læreplass i Viken

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, hadde 4700 søkt om læreplass i Viken. Dette er 175 flere enn i fjor.
Annonse

– Dette lover godt for rekrutteringen til yrkeslivet i fremtiden, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.

Fylkesråden gleder seg over å se resultatet av at Viken i flere år har satset på yrkesfag.

Annonse

– Viken har et stort behov for faglærte, og vi ønsker å tilrettelegge best mulig for å tilby utdanning som er tilpasset arbeidslivets behov. Derfor har vi stor bredde i tilbudet av yrkesfaglige utdanningsprogram, sier Jacobsen.

Helse- og oppvekst mest populært
Over 1.200 har søkt seg til de ulike utdanningsprogrammene innen helse- og oppvekst-fagene (helsearbeider-, barne- og ungdoms-, ambulanse-, ortopeditekniker- og portørfaget). Dette er en økning på 12,8 prosent fra 2020.

Utdanningsprogrammet service og samferdsel har størst nedgang, med 88 færre søkere enn i fjor – en nedgang på 11,2 prosent. Restaurantnæringen og matbransjen er imidlertid populær, og antall søkere på restaurant- og matfag har økt med 8,5 prosent. Bakerfaget har en stor oppgang, mens færre enn i fjor ønsker seg til kokkefaget.

Over 220 søkere til lærekandidat-ordningen
Lærekandidat-ordningen er for søkere til læreplass som av ulike grunner ikke kan nå alle kompetansemålene. Denne gruppen hadde søknadsfrist 1. februar, og over 220 har søkt om læreplass gjennom denne ordningen.

– Det er viktig å sikre gode læreplasser også for denne gruppen. Disse lærekandidatene blir verdifulle fagarbeidere i arbeidslivet, sier fylkesråd Jacobsen.

Viken trenger enda flere lærebedrifter
– Skal Viken få gode og dyktige fagarbeidere, trenger søkerne våre læreplasser. Bedriftene ser nå ut til å stille opp i mye større grad enn før, noe som er avgjørende for at søkerne våre skal få gjennomført og bestått sin påbegynte videregående utdanning, sier Siv Henriette Jacobsen.

– Klarer vi å formidle søkerne til læreplass før skoleslutt bidrar vi også til å gjøre fremtiden mer forutsigbar for både søkerne og lærebedriftene, fortsetter hun.

At arbeidslivet har vilje og evne til å ta imot lærlinger og læreplasskandidater er godt nytt for Viken fylkeskommune, som tar sikte på å få på plass en læreplassgaranti.

Vil du bidra til å utdanne flere fagarbeidere?
Ta kontakt med læreplassformidling i Viken fylkeskommune dersom du vil ta inn en lærling eller lærekandidat i din bedrift.

Nøkkeltall:
Antall som har læreplassen som sitt førsteønske (primærsøkere), totalt: 4.700.

– Antall primærsøkere med ungdomsrett (rett til tre års videregående opplæring innen fylte 24 år): 3.642.

– Antall primærsøkere som søker på lærekandidatordningen: 223.

– Antall søkere i 2021 sammenlignet med 2020 pr utdanningsprogram (PDF, 131 kB).

– Antall søkere i 2021 sammenlignet med 2020 pr fag (PDF, 82 kB).

Del:
Annonse