13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

menn som råkjører

En stor overvekt av de som tas for råkjøring er menn. (Illustrasjonsfoto: Frende Forsikring)

UP-tall viser: Fire av fem råkjørere er menn

- Av alle som ble tatt i fartskontroller i 2020 var 78 prosent menn. Det sier UP-sjef Steven Hasseldal. I 2020 hadde Politiet 117.500 saker med fartsovertredelser. De aller fleste av disse ble oppgjort med bot, men nesten 11.000 endte i anmeldelse.
Annonse

– Av de som ble anmeldt var en enda større andel menn. Hele 89 prosent, sier Hasseldal i UP.

– Dette er veldig høye tall. Det er helt hårreisende å se hvor overrepresentert menn er. Skjerp dere, mannfolk, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Annonse

Råkjører om våren
De siste tre årene har nesten ett av fire dødsfall på norske veier skjedd i vårmånedene mars, april og mai, viser tall fra Statens Vegvesen.

– Jeg hadde håpet at tørrere veier, lysere tider og bedre kjøreforhold skulle vise noe annet. Men mange er tydeligvis ivrige og tråkker klampen i bånn om våren, sier Ytre-Hauge.

Mange slipper unna
Han mener det er bra at så mange tas for råkjøringa, men er redd for mørketallene.

– Vi har vel alle ligget litt over grensen, men uten å bli tatt. Jeg tør ikke tenke på hvor mange jeg har møtt på veien som har kjørt altfor, altfor fort. Selv med økt innsats fra UP er det åpenbart mange som går under radaren, og slipper unna, sier Ytre-Hauge.

Leker med andres liv
Fagsjefen på motor ser bilder og skader fra små og store bilulykker hver dag.

– Jeg blir ganske provosert av tall som dette. En ting er at du leker med ditt eget liv, det er ditt valg. Men å utsette andre for livsfare med måten du kjører på, det kan jeg ikke fatte at så mange gjør, sier fagsjefen til Frende.

Flest menn omkommer
Antallet omkomne på norske veier i 2020 gikk ned. 94 mennesker døde, mot 108 i 2019. Tallene kommer fra Statens Vegvesen.

– Men antallet menn som omkom gikk bare ned fra 78 til 77. Nesten hele reduksjonen er blant kvinner, sier Roger Ytre-Hauge.

I 2020 omkom 77 menn og 17 kvinner på norske veier.

– 89 prosent av de som ble anmeldt for grovere fartsovertredelser i fjor var menn, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Del:
Annonse