18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innesnødd i hytta

Boligeiere og beboere er selv ansvarlige for at rømningsveier holdes fri for snø. Det kan potensielt være en dødsfelle. (Foto: Norsk Brannvernforening)

Snø kan blokkere rømningsveier og bli en dødsfelle

Snøen har lavet ned i Sør-Norge det siste døgnet. Norsk Brannvernforening minner boligeiere og beboere om at de selv er ansvarlige for at rømningsveier holdes fri for snø. Innesnødde hus og hytter kan potensielt være en dødsfelle.
Annonse

– Store snømengder kan redusere rømningsmulighetene ved brann i bolig. Derfor er det veldig viktig å holde rømningsveiene fri for snø, påpeker administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening.

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst en rømningsvei som fører direkte ut til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Annonse

Du kan for eksempel rømme fra kjeller via dør i kjellervegg som leder direkte ut i det fri. Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også en løsning. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bredt og minst 0,6 meter høyt.

– Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Det går an å montere varmekabler for å unngå denne risikoen, opplyser Søtorp.

Vinduet må være lett å rekke opp til fra innsiden og lett å komme ut av. Husk at vinduer som åpnes ved å løfte oppover kan være vanskelig å rømme gjennom.

– Kjellervinduer som brukes som rømningsvei må ikke lede ut til rom eller sjakter som er vanskelig å klatre videre ut av. Dører til verandaer som skal være alternative rømningsveier må slå innover dersom det er fare for at snø kan blokkere døren, understreker Søtorp.

Store snømengder skaper også utfordringer i forhold til brøyting. Det gjelder ikke minst i områder hvor det er trangt mellom boligene, for eksempel i trange rekkehusmiljøer.

– Mangelfull brøyting kan skape problemer både for brannvesen og andre utrykningskjøretøyer. Ta kontakt med kommunen eller ansvarlig veimyndighet, dersom mangelfull brøyting hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, fremholder Søtorp.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening.
(Foto: Norsk Brannvernforening)

Del:
Annonse