28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

App helsehjelp

Gjennom appen i elev- og helsetjenesten kan elever i videregående skole stille helsespørsmål og få svar. (Foto: Blueroom Designstudio/Kopling)

Lettere å få hjelp gjennom digitale løsninger i Viken

Nå kan alle elever i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom elev- og helsetjenesten.
Annonse

– Elevene forteller oss at det viktigste for å søke hjelp er at hjelpen er enkel å finne. Derfor vil vi gjøre tilgangen på noen å snakke med mer tilgjengelig, ved å gjøre den digital.

Appen skal ikke erstatte direkte kontakt mellom eleven, helsesykepleier og øvrig hjelpeapparat, men skal senke terskelen for å ta kontakt, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (AP).

Annonse

Elevene kan nå laste ned appen «Elevtjenesten» på Google Play eller App Store, og velge elev- og helsetjenesten.

Hvordan funger det?
Elever kan stille spørsmål direkte til ressurspersoner eller finne svar på de mest stilte spørsmålene.

− Ved hjelp av appen gjør vi det forhåpentligvis enda enklere for elevene å ta kontakt med ressurspersoner, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen (AP).

Målet er å senke terskelen for å kunne snakke med noen eller be om råd, enten det er om kropp og helse, hjemmeforhold, karriere og utdanning, mobbing og skolemiljø eller praktiske spørsmål.

Hvem svarer?
Gjennom appen kan du stille spørsmål til helsesykepleiere, skolepsykologer, rådgivere hos pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT) og elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken. Du kan selv velge hvem du ønsker å stille spørsmål til. I tillegg finner du i appen lenker til 18 andre hjelpetjenester for barn og unge.

I appen finnes det en egen seksjon med ofte stilte spørsmål og svar til elever i videregående opplæring.

Elev- og helsetjenesten gir unge oversikt over alle som kan hjelpe dem med enkle spørsmål eller når de står i vanskelig situasjoner. Tjenesten er gratis, og er en trygg og sikker digital kanal.

Elev- og helsetjenesten er et tilbud til alle elever i videregående opplæring i Viken. For de skolene som har elevtjenesteappen fra før, vil dette tilbudet være det samme som før. Men de vil også ha tilgang til elev- og helsetjenesten.

Styrket helsetilbud til unge under koronapandemien
− Vi ser med stadig større bekymring på den effekten koronatiltakene og koronasituasjonen har på ungdommenes helse. Derfor lanserer vi nå et tilbud om elektronisk elev- og helsehjelp for å forsterke helsetilbudet til unge, sier Siv Henriette Jacobsen.

Med et slikt tilbud vil vi nå flere, og det vil være mer lavterskel enn de tilbudene som eksisterer i dag. Det er viktig å understreke at appen skal være i tillegg til – og ikke istedenfor eksisterende helsetilbud.

Elevene har mulighet til å velge å være anonyme.

Sikker kanal
Tjenesten er en trygg og sikker digital kommunikasjon mellom elever og ressurspersonene i elev- og helsetjenesten. Alle meldingene krypteres mellom brukeren og den som svarer i elev- og helsetjenesten. De som skal svare får meldingene og svarer så raskt de kan innenfor normal arbeidstid.

Appen skal ikke brukes ved akutt behov for hjelp.

Ønsker samarbeid med kommunene

Det er inngått et samarbeid med Fredrikstad kommune om at helsesykepleiere fra kommunen bidrar til å svare gjennom tjenesten.

− Vi ønsker at flere kommuner gjør som Fredrikstad og stiller med helsesykepleiere i elev- og helsetjenesten, sier Siv Henriette Jacobsen.

Det er Viken Fylkeskommune som melder dette på sine nettsider.

Del:
Annonse