29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bent Høie

Det meste stenges nå ned i Viken fylkeskommune med totalt 51 kommuner. Det gjelder også i Øvre Eiker hvor det praktisk talt ikke er noen smitte og hvor befolkningen har tatt smittevern meget alvorlig. Bent Høie holdt i kveld en pressekonferanse. (Foto: Borgos Foto AS)

Myndighetene stenger ned det meste i hele Viken

Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores. Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen tiltaksnivå A – som er særlig høyt tiltaksnivå - i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.
Annonse

– Det er sterkt økende smitte i Viken. Kommunenes arbeid med testing og smittesporing er under stort press. Regjeringen innfører derfor strenge regionale tiltak i hele Viken og i Gran kommune slik at de kan få kontroll over smitten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding nå i kveld.

Anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI
Helsedirektoratet og FHI mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende smittetrend. De anbefaler at regjeringen innfører tiltaksnivå A for alle 51 kommunene i Viken fylke samt Gran kommune i Innlandet, selv om det er betydelig forskjell på smittetrykket mellom de ulike kommunene.

Annonse

I Viken dominerer den engelske virusvarianten med økt smittsomhet. Det er behov for tiltak som begrenser mobilitet gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter mellom kommunene. Over halvparten av kommunene i Viken melder om utfordringer med kapasiteten for testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst er presset på grunn et høyt antall innleggelser og på laboratoriene på grunn av høyt prøvevolum.

Samordning og forenkling
82 prosent av den nye smitten i Norge kommer fra Oslo, Viken og gamle Vestfold fylke, hvor det nå er innført eller innføres svært strenge tiltak. Det bor over 2,1 millioner innbyggere i disse områdene, tilsvarende 40 prosent av Norges befolkning.

I et møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet tidligere i dag ble det klart at et flertall av kommunene ønsket regionale tiltak fra tiltaksnivå A. 13 av kommunene ønsket det ikke, mens tre var usikre. Gran kommune i Innlandet ønsker å bli omfattet av forskriften på grunn av nærhet til Lunner og tett kontakt til Oslo.

– Selv om det er variasjoner i smittesituasjonen i Viken, er det viktig med strenge og koordinerte tiltak for å få ned mobiliteten i hele fylket. Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere å forstå og følge reglene, sier Høie.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

Her finner du oversikt over tiltakene som vil gjelde for kommunene som er omfattet av tiltaksnivå A.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

Endring i tiltaksnivå A for barn og unge
Helsedirektoratet har fått flere tilbakemeldinger om at bestemmelsen i tiltaksnivå A om stans av idretts- og fritidsaktiviteter er svært streng, siden det ikke er tillatt for utendørs idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge.

Regjeringen endrer derfor tiltaksnivå A slik at det blir tillatt med organisert utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer, og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. Endringen vil da også gjelde for kommuner som allerede er omfattet av tiltaksnivå A.

– Hensynet til barn og unge tilsier at det fremdeles bør være mulig for disse å opprettholde et visst aktivitetsnivå, selv når smittesituasjonen er så uavklart at det er nødvendig med svært inngripende smitteverntiltak. Å opprettholde et visst nivå av utendørs aktivitet, vil også bidra til at barn og unge har en arena å tilbringe fritiden sin på som er organisert med smitteverntiltak, sier Høie.

Aktuelle veiledere om idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge vil ellers gjelde for aktivitetene. Det vil fortsatt være forbudt å avholde alle former for konkurranser, cuper, kamper, forestillinger og lignende.

Mer om regionale tiltak
Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene

Kommuner i Viken: Aremark, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Modum, Moss, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Nore og Uvdal, Rakkestad, Ringerike, Rollag, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Øvre Eiker, Ål og Ås kommune er alle på tiltaksnivå A.

Del:
Annonse