25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronatall

Drammen har fått påvist 28 nye smittede det siste døgnet, men det er gjennomsnittet de siste ukene som bekymrer kommuneoverlegen.

28 nye smittede i Drammen – over 200 i karantene

28 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens det foreløpig ikke er fastslått sikker smittevei for de siste tre personene. I Øvre Eiker er det ett nytt tilfelle.
Annonse

Smittesporingen var ikke avsluttet for alle tilfellene som ble påvist søndag kveld. Det er nå gjort, og smittesporingen viser at noen av tilfellene fra søndag og i går berører flere av skolene og én barnehage i Drammen kommune.

Både ved Vestbygda skole, Danvik skole, Krokstad skole, Fjell skole, Drammen videregående skole og voksenopplæringen er det bekreftet koronasmitte. Dette har foreløpig medført karantene for i overkant av 200 elever og lærere. I tillegg er karantene forlenget for en del elever og lærere. Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist ett smittetilfelle.

Annonse

Én ansatt i hjemmesykepleien ved Landfalløya har også fått påvist smitte. Til sammen ni brukere og én ansatt settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Varierende smittetall
– Vi ser at smittetallet har gått litt opp og ned de siste dagene. Men 28 nye tilfeller i løpet av ett døgn er høyt, selv om det er en del lavere enn tallet som ble rapportert i går og på lørdag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han mener enkelttall må vurderes med litt varsomhet for tiden. Analysekapasiteten ved laboratoriet varierer litt mellom ukedagene og helgen. Det kan også være variasjon i antall prøver som tas i kommunene rundt Drammen, men som også analyseres ved Drammen sykehus. Det er svært mange som tester seg for tiden, og da kan svartiden på analysene variere.

– Dermed kan det hope seg litt opp, og vi kan få ekstra mange prøvesvar den ene dagen og færre den neste dagen. Dette vil også kunne gi seg utslag i til dels store variasjoner i hvor mange smittetilfeller som rapporteres pr. dag. Så nå er det ekstra viktig å se smitteutviklingen over flere dager, og for Drammens del er denne utviklingen entydig. De siste to ukene har smitten steget i kommunen vår, og den stiger nokså kraftig, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 359 nye smittetilfeller. Dette er den 15. dagen på rad med stigning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og i løpet av disse 15 dagene har tallet steget fra 22 til 359.

Tredje smittebølge
Drammen kommune er inne i den tredje smittebølgen, og formannskapet vedtok søndag kveld en lokal forskrift med tiltak for å begrense smittespredningen. I går ble disse tiltakene ytterligere forsterket da regjeringen innførte det strengeste tiltaksnivået i både Drammen kommune og alle andre kommuner i Viken fylke.

Med virkning fra midnatt ble en lang rekke butikker og ulike virksomheter stengt. Enkelte butikker som matbutikker, apoteker og vinmonopolene kan holde åpent. Det legges ned forbud mot arrangementer, og organiserte aktiviteter er forbudt innendørs for barn og ungdom under 20 år og både utendørs og innendørs for voksne.

Også mange andre fritidstilbud må holde stengt de nærmeste ukene. Det er også påbud om bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig og plikt til å bruke munnbind på flere steder når det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. I tillegg er det full stans i alkoholskjenking, og serveringssteder kan i utgangspunktet kun holde åpent for take away.

I forbindelse med at de strengeste tiltakene ble innført i hele Viken fylke gjorde regjeringen en endring i reglene for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er nå tillatt å drive med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper på inntil ti personer. Deltakerne må holde minst to meter avstand til hverandre, og alle deltakerne må komme fra samme kommune.

Over 12.000 vaksiner
I uke 10 ble det satt i overkant av 3.000 vaksinedoser i Drammen kommune. De aller fleste vaksinedosene kommunen fikk i uke 10 fra Astra Zeneca var satt før det ble besluttet at vaksineringen med denne vaksineringen skulle settes på pause. De resterende dosene blir oppbevart inntil videre bruk av vaksinen er avklart. Det er så langt satt i overkant av 12.000 vaksinedoser i kommunen.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 1.000 nye doser av Pfizer-vaksinen, og det gjennomføres vaksinering på Fjell og i Drammenshallen på torsdag og i Mjøndalen på fredag.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.800 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er trolig smittet i en annen kommune. Nærkontakter følges opp for å bekrefte smittekilden. Det er registrert fem nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 271 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 66 er smittet i 2021.

Del:
Annonse