23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Christer Best Gulbrandsen 8. mai 2019

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen vil sammen med kriseledelsen i kommunen unngå besøk fra omkringliggende kommuner og ber lag og foreninger droppe slike aktiviteter. (Arkivbilde)

Øvre Eiker vil ikke ha besøk fra nabokommunene

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen har i dag sendt ut en sterk henstilling til alle lag og foreninger som driver på tvers av kommunene i distriktet vårt. Han vil ikke ha besøk fra nabokommunene.
Annonse

I e-posten, som har gått til alle kommunens lag og foreninger i formiddag, sies det følgende:

Viktig melding til idrettsrådet, teaterrådet og musikkrådet, samt frivillige lag og foreninger i Øvre Eiker

Annonse

Smittesituasjonen i Øvre Eiker er foreløpig rolig. Imidlertid er Øvre Eiker omgitt av kommuner som har en raskt økende smittesituasjon, med utbrudd av den britiske varianten av covid-19.

Kommunens kriseledelse har derfor besluttet å gi en sterk oppfordring til alle som driver frivillig aktivitet om å unngå forflytning over kommunegrensene inntil videre. Dette innebærer at vi ber alle som har deltakere som kommer fra nabokommunene våre, særlig barn og unge, om å ikke gjennomføre aktivitet med disse.

Ved å følge oppfordringen kan alle bidra til å forsinke eller unngå større smitteutbrudd i Øvre Eiker.

Smittesituasjonen i Øvre Eiker tilsier foreløpig at det ikke er grunnlag for å innføre en lokal forskrift.

Del:
Annonse