23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Testing korona

Etter noen uker med fallende testtall, har det vært rekordmange som har testet seg for koronasmitte i Drammen kommune den siste uka. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Rekordmange tester seg i Drammen – gir høye smittetall

54 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det nok et døgn uten påviste smittetilfeller.
Annonse

39 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for fem personer. For de siste 10 er ikke smittesporingen avsluttet.

I løpet av forrige uke ble det påvist 285 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste antallet i løpet av en sjudagersperiode siden 18. november i fjor. Kun de ni dagene fra 10. til og med 18. november er det blitt registrert flere tilfeller i løpet av sju døgn i Drammen kommune.

Annonse

– Vi har dessverre en smitteutvikling som bør bekymre alle i Drammen kommune. Derfor vedtok formannskapet søndag kveld å gjeninnføre en lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Den nærmeste tiden vil vi følge nøye med på smitteutviklingen. Det blir gjort fortløpende vurderinger av om tiltakene som nå er innført, er tilstrekkelige eller om vi må vurdere enda strengere tiltak for å stanse smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Med unntak av de ni dagene i november hvor toppen av den forrige smittebølgen ble nådd, er altså dagens tall det høyeste som er registrert i løpet av en uke, siden smitten kom til Drammen kommune for et drøyt år siden.

– Nå ser det ut til at vi fortsatt har stigning i smittetallene, så vi må nok være forberedt på at den tredje smittebølgen blir enda tøffere enn den andre var. Det er derfor all grunn til å ta situasjonen på største alvor, sier ordføreren.

Monica Myrvold Berg
Monica Myrvold Berg

Bekymret for ungdommen
Hun er bekymret for smittetrykket blant ungdommene. Unge innbyggere i alderen 10 til 19 år står for en stor andel av smittetilfellene nå, og mange er satt i karantene. Det er et mål å skjerme tilbudene til barn og unge så mye som mulig, men i en situasjon med mye smitte blant ungdommene, er det ikke mulig å unngå at tiltakene også rammer denne aldersgruppen.

– Jeg vil oppfordre ungdommene til å være ekstra forsiktige nå. Det er lett å forstå at mange er lei av restriksjoner og har lyst til å leve som før. Forhåpentligvis kan vi leve tilnærmet normalt om noen få måneder, men vi er ikke der ennå. De nye virusmutasjonene kan gi alvorligere sykdom også for ungdom enn det vi har sett tidligere, så pass på dere selv. Ta ansvar for både deg selv og vennene dine og sørg for at dere holder god nok avstand til hverandre og ikke samles i for store grupper, er ordførerens oppfordring til alle ungdommene i Drammen kommune.

Flere virksomheter i Drammen kommune er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Ved både Aronsløkka skole, Danvik skole, Marienlyst skole, Galterud skole og Drammen videregående skole er både elever og lærere satt i karantene som følge av smittetilfeller. Ved disse skolene er det til sammen over 200 personer som nå settes i karantene.

Ved Kobbervik gård barnehage er det påvist et smittetilfelle, og der forlenges karantenen for nærmere 50 barn og ansatte.

Ett av smittetilfellene berører også Talentgården og et fotballag. Rundt 30 barn og trenere settes i karantene som følge av dette tilfellet.

Mange unge smittet
– Vi har nok en dag med høye smittetall, og det er mange yngre mennesker som smittes. Det er også i dag mange nærkontakter. Dette er i utgangspunktet bra fordi det gjør det lettere å holde oversikten over hvordan smitten sprer seg, men det er også enda en bekreftelse på hvor lett de nye virusmutasjonene smitter. Sannsynligheten for at de som defineres som nærkontakter, også er smittet, er nå relativt stor, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Einar Sagberg

En relativt stor andel av ungdommene som smittes, har tilknytning til Galterud skole. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at smitte i noen særlig grad er overført på skolen, men smittevernoverlegen oppfordrer nå alle elever og lærere ved skolen om å teste seg for koronavirus.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.772 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke heller ikke siste døgnet er blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker.

Det er med dette fortsatt totalt 270 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 65 er smittet i 2021.

Del:
Annonse