14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen havn

FRA BIL TIL TOG: Assisterende havnedirektør ved Dammen havn, Ivar Vannebo (t.v.) og salgssjef for ««Air1 AdBlue» i Yara; Edgar Borge bivåner at containere med Air1 flyttes fra bil til tog ved Drammen havn. I fjor så sparte de miljøet for mer enn 1.500 trailer-turer.

Yara satser på miljøvennlig togtransport via Drammen havn

Drammen havn har tilrettelagt betydelig for jernbane som transportmiddel de seneste årene. Dette medførte at en av deres største kunder; Yara, sparte både miljø og veier for mer enn 1.500 trailer-turer i fjor, men samtidig etterlyser både Yara og Drammen havn større forutsigbarhet og snarlige avklaringer fra Bane Nor.
Annonse

– Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig godsknutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning i containertrafikken på bane over havna, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo som nå forventer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

Og Drammen havn-kunden som bruker togtransport aller mest i sin distribusjon er industrigiganten Yara. Konsernet har over 15.000 ansatte verden over og selger sine produkter til mer enn 160 land. Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn.

Annonse

Etterlyser forutsigbarhet fra Bane Nor
– Det er viktig at det til enhver tid er AdBlue tilgjengelig over alt i Norge da moderne miljøvennlige kjøretøyer faktisk ikke kan operere uten denne tilsetningen. Tidligere så fraktet vi «Air1 AdBlue» utelukkende med tankbiler, men det er jo bare høl i huet å sende mange lastebiler med et miljøvennlig produkt i tett trafikk gjennom byene hvis vi i stedet kan bruke tog, sier salgssjef for «Air1 AdBlue» i Yara; Edgar Borge.

Og det jo er nettopp denne muligheten som gjør at selskapet benytter seg av Drammen havn, og som mener Bane Nor nå må komme opp med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen.

– Det planlagte vedlikeholdet, hvor Lieråstunnelen stenger hver sommer i syv uker, er ikke holdbart for godstrafikk på bane, og her hjelper det ikke å kun sette opp «buss for tog» for persontrafikken, påpeker Yara-salgssjefen.

Del:
Annonse