24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opposisjonen i Øvre Eiker

Opposisjonen i Øvre Eiker representert ved Andreas Størdal (V), Adrian Tollefsen (H), Trond Bermingrud (FrP) og Kjell E. Grønbech (KrF).

Nå må vi hjelpe bedriftene våre til å bli grønnere

- Nå kan bedrifter i Øvre Eiker søke om millionstøtte til grønn omstilling, og det er viktig at Øvre Eiker kommune er på ballen, og legger til rette for å hjelpe virksomheter som kan søke, sier felles gruppeleder Adrian Tollefsen (H) i forbindelse med at regjeringen lanserer Grønn plattform.
Annonse

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har lansert Grønn Plattform, som er en tilskuddsordning hvor bedrifter kan motta over 50 millioner kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Bedriftene i Øvre Eiker kommune er altså nå i en unik posisjon til å søke penger for å bli grønnere, men de trenger kommunens bistand ved at kommunen stiller opp og gir råd og veiledning til bedriftene i søknadsprosessen. I Øvre Eiker er også FrP med på laget, skriver opposisjonspartiene i kommunestyret i en pressemelding.

– Det er klart at bedriftene våre er avhengige av hjelp til dette. Spesielt nå når vi står i en så vanskelig til, bør kommunen stille opp, sier gruppeleder for FrP, Trond Bermingrud.

Annonse

Grønn omstilling
I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått én milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform. I første runde ble det delt ut penger til 93 forprosjekter. Nå kan disse, men også alle andre, søke på hoved-utlysningen.

– Vi må se på krisen vi er i som en mulighet til å omstille oss der vi kan. Vi i Venstre mener at innovasjon og ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid. Vårt mål er å kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn utvikling, og der er Grønn plattform et viktig virkemiddel. Eksempler på aktuelle områder for bedrifter i Øvre Eiker kan være sirkulær økonomi, fornybar energi, bioøkonomi og omstilling i leverandørindustrien, uttaler gruppeleder for Venstre, Andreas Størdal.

– Målsetningen med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv, supplerer Adrian Tollefsen og legger til at når vi får på plass en næringskonsulent i Øvre Eiker kommune, så vil dette være en av oppgavene som denne personen kan bistå med.

Forskning og innovasjon
Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen og totalt lyses det ut 980 millioner i denne runden.

– Dette er en gyllen mulighet for flere av bedriftene i Øvre Eiker, uttaler gruppeleder for KrF Kjell Grønbeck, og sier at her må kommunen være på ballen raskt.

Hva med posisjonen i Øvre Eiker?
Den nye posisjonen i Øvre Eiker gikk til valg på et grønnere Øvre Eiker. Foruten innføring av klimaregnskap – som var enstemmig i kommunestyret – er det lite som har kommet så langt ifølge Kjell Grønbeck. 

– Senterpartiet gikk til valg på grønne løsninger og de snakker mye om muligheter for å bli grønnere, og her har de nå en mulighet til å vise at de mener alvor ved å hjelpe næringslivet til å ta del i gode og fremtidsrettede prosjekter, sier Tollefsen videre.

Øvre Eiker søkte ikke
136 kommuner og fylker har søkt om Klimasats-støtte ifølge Miljødirektoratet. Klimasats fordeler i år 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet har fått 331 søknader, men Øvre Eiker står ikke på søkerlisten.

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet i 2016.

Siden da har Klimasats støttet over 1.300 prosjekter i alle landets fylker med mer enn én milliard kroner.

– Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Derfor søkte ikke Øvre Eiker kommune:
Vi må hele veien vurdere om vi har kapasitet og egenandel til å søke ulike tilskuddsordninger. Vi er inne i et stort prosjekt med Klimaregnskapsanalyse for historisk bebyggelse (Klima DIVE) som del av reguleringsarbeidet for Vestfossen sentrum. Her fikk vi støtte både fra Miljødirektoratet og daværende Buskerud fylkeskommune, sier kommunalsjef Morten Lauvbu.

Han forteller videre at vi også er inne i flere klimaaktuelle prosjekter i Buskerudbyen, blant annet ladepunkter for bil og sykkel. Derfor ble det nok ingen søknader fra oss på Klimasats i år. Jeg registrerer at det er prosjektideer under arbeid, og det kan være grunnlag for å søke igjen neste år, sier han.

Hadde ikke kapasitet eller penger til egenandel til å søke på klimatiltak i 2021, sier Morten Lauvbu. (Arkivbilde)

Del:
Annonse