14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

65 smittede

63 nye smittetilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker

63 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. I Øvre Eiker er det to nye smittetilfeller.
Annonse

52 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de 11 øvrige.

En god del av dagens smittetilfeller har konsekvenser for flere av kommunens skoler. Det er påvist smitte ved både Øren skole, Brandengen skole, Fjell skole, Marienlyst skole, Galterud skole, Børresen skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole. Både elever og lærere settes i karantene, og en del elever og lærere får forlenget sin karantene som følge av nye smittetilfeller.

Annonse

I Fjell barnehage er det to grupper som må i karantene som følge av påvist smitte.

Ingen av dagens rapportere smittetilfeller har konsekvenser for kommunens helsetjenester.

– 63 påviste tilfeller i løpet av ett døgn er et høyt tall. Men det ble rapportert i går at det kan være litt variasjon fra dag til dag på grunn av tiden det tar å få svar på prøvene som analyseres. Derfor er det viktig at vi ikke leser de daglige tallene for kategorisk. På samme måte som 28 tilfeller i går ikke kunne tolkes som at smitten var på vei ned, kan vi ikke tolke dagens tall som at smittetrykket har økt ytterligere. Vi må se utviklingen over noen dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har nå gått ni dager siden det ble registrert en kraftig økning i smittetrykket i Drammen kommune. I denne perioden er det rapportert om 376 nye smittetilfeller. Dette gir et gjennomsnitt på i underkant av 42 tilfeller pr. dag.

Snart påskeferie
– De siste seks dagene har tallene gått opp og ned hver dag. Men gjennomsnittstallene gir oss et godt bilde på hvor smittetrykket ligger for tiden. Det er for høyt, og vi har en stor jobb å gjøre foran oss for å redusere smittetrykket fram mot påske. Nå er det halvannen uke igjen til påskeferien starter for mange, og den kan dessverre bli ganske dyster for mange hvis vi ikke får redusert smittetrykket. I verste fall er det mange som kommer til å gå gjennom årets påske med sykdom. Det håper vi selvfølgelig å unngå, sier kommuneoverlegen.

Med virkning fra sist mandag ble smittevernnivået endret til rødt på alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune. I går ble det besluttet at også barnehagene og barneskolene settes på rødt nivå med virkning fra i dag. Dermed er barnehagene og alle skolene på rødt nivå fram til og med uka etter påske.

Det presiseres at rødt nivå ikke betyr hjemmeundervisning. På rødt nivå vil skolene fortatt være åpne, og undervisningen vil primært skje i klasserommet med lærer til stede. Skolene i kommunen varierer imidlertid i størrelse og utforming. Det vil derfor bli noen ulike løsninger mellom skolene.

Foresatte til barn i barnehagene og på barneskolene får nærmere informasjon om barnehage- og skolehverdagen på rødt nivå direkte fra barnehagene og barneskolene.

Eventuell videreføring av rødt nivå på barnehagene og skolene blir vurdert etter påske.

Forbudt å ha flere enn 10 samlet
I Drammen kommune er det forskriftsfestet at det er forbudt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

– Vi har en grense som nå forbyr å samle flere. Samtidig er det regjeringens klare anbefaling om alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Jeg ber innbyggerne om å følge anbefalingene og ikke tøye strikken og utfordre anbefalingene slik smittesituasjonen er i kommunen vår nå, sier Monica Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg
Ordfører Monica Myrvold Berg.

Anbefalingen om å unngå besøk i hjemmet omfatter ikke nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan også ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én husstand.

Barn kan i tillegg til å ha besøk fra egen barnehage- eller barneskolekohort, ha besøk eller gå på besøk til én til to faste venner. Å besøke eller gå på besøk til én til to faste venner er også greit for ungdommer.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.863 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge tilfellene har kjent smittekilde, og er smittet i en annen kommune. Det er registrert få nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 273 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 68 er smittet i 2021.

Del:
Annonse