22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vaksine

Drammen kommune skal vaksinere ca. 1.600 personer denne uken og ca. 2.000 neste uke. (Illustrasjon: Shutterstock)

25 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – null i Øvre Eiker

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det ikke påvist nye tilfeller søndag.
Annonse

23 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste to.

Ved både Skoger skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som fører til karantene for både elever og ansatte. Ved Fjell skole er det også påvist et tilfelle som berører andre elever på aktivitetsskolen, og disse settes i karantene. Et annet tilfelle som er påvist knyttet til Fjell skole fører til noe forlenget karantene for elever og ansatte.

Annonse

– 25 smittetilfeller er det nest laveste tallet vi har registrert i løpet av de siste 14 dagene, etter at smittetrykket økte kraftig. Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Mange som har fått svar på prøvene sine det siste døgnet, testet seg for koronasmitte på fredag. Det er ikke uvanlig i forbindelse med helger at prøver tatt på lørdager og søndager, analyseres først når det blir hverdag igjen.

– Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetall er litt lavere enn det reelle smittetallet og være forberedt på at vi kan få noe unaturlig høye tall de nærmeste dagene. Samtidig har vi forventninger om at smittetallene som rapporteres daglig, snart vil snu og reduseres som følge av de strenge restriksjonene som er innført, sier Johannessen.

I forrige uke ble det satt 1.025 vaksinedoser. Til sammen var det ved utgangen av uke 11 satt til sammen 13.210 doser i Drammen kommune siden vaksinasjonen startet i januar.

Drammen kommune får rundt 1.600 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen denne uka. Disse vaksinedosene blir fordelt på noe kritisk helsepersonell og de siste innbyggerne over 75 år som er ikke er blitt vaksinert ennå.

Planen er altså å fullføre første vaksinasjonsrunde av innbyggerne i aldersgruppen 75 til 84 år, og så blir det oppstart av neste gruppe i påskeuka. Neste gruppe består av innbyggere i alderen 65 til 74 år og personer i alderen mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. I uke 13 får Drammen kommune i overkant av 2.000 vaksinedoser, fordelt på Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.

I uke 12 gjennomføres det vaksinasjon i Drammenshallen torsdag og fredag.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

En klasse ved Røren skole er ute av ventekarantene, som følge av negativ test hos mistenkt smittetilfelle.

Det er med dette registrert totalt 285 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 80 er smittet i 2021.

Del:
Annonse