17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken-skolene får nå 7,4 millioner kroner til folkehelsearbeid. (Foto: Ove Tøpfer)

7,4 millioner kroner til folkehelsearbeid i Viken-skolene

Nå er det klart: Her kan du se hvilke skoler som får penger til RØRE-prosjekter i høst. Tre prosjekter i Eiker og Drammen får støtte.
Annonse

68 skoler og to kommuner får til sammen 7,4 millioner kroner til å jobbe med kosthold, gode søvnvaner og fysisk aktivitet gjennom første utlysning i RØRE-prosjektet i Viken.

– RØRE-prosjektet er kanskje mer aktuelt enn noen gang nå. Vi vet at korona-pandemien har rammet skjevt og at den forsterker sosial ulikhet. Å jobbe for at alle barn skal kunne leve sunne og aktive liv, uavhengig av sosial bakgrunn er viktig folkehelsearbeid.

Annonse

Det sier fylkesråd Anne-Beathe Tvinnereim, som har ansvaret for folkehelse i Viken fylkeskommune.

Fra frokostservering til læring i bevegelse
– Vi har fått inn mange spennende prosjekter og det er en stor glede å dele ut 7,4 millioner til skoler som i praksis viser at god helse og god læring går hånd i hånd, sier fylkesråden.

Det er et stort spenn i prosjektene som igangsettes, men det er mange skoler som særlig ønsker å satse på frokostservering, utekjøkken og legge til rette for læring i bevegelse.

– Vi gleder oss veldig til å jobbe sammen med alle disse RØRE-skolene og se hva de klarer å få ut av prosjektene sine, sier prosjektleder, Cathrine Rød Gundersen.

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i skolene i Viken. Prosjektet er en videreføring av en satsing fra Østfold som har pågått siden 2017 der over 100 skoler har deltatt.

Korona-pandemien gjør behovet enda større
Oppstarten av RØRE-prosjektet i Viken har blitt utsatt grunnet korona-pandemien. Men fra høsten 2021 fortsetter arbeidet for sunne og aktive barn i hele Viken for fullt.

– Vi har 68 skoler, to kommuner og til sammen 40 nye «RØRE-ambassadører» som ute på skolene skal jobbe med å engasjere egen skole i RØRE-arbeidet. Vi har tro på at dette bidrar til både bedre helse og bedre læring for elevene og vi gleder oss til å komme i gang, sier prosjektleder Gundersen.

Håpet er at skolene i høst skal kunne være tilbake i litt mer normal drift.

Lokale prosjekter som har fått støtte

Darbu – Øvre Eiker – 80.000 – RØRE-ambassadør og aktivitetskasser.

Drammen – Viken – 150.000 – RØRE-ambassadør og kantinesatsing.

Eiker – Viken – 150.000 – RØRE-ambassadør og vanndispensere.

RØRE-ambassadør er en pedagog som får kompetanseheving og fungerer som pådriver og inspirator for RØRE-prosjektet på egen skole. Skolen får 50 000 kroner i støtte for at RØRE-ambassadøren frikjøpes to timer i uken til å drive RØRE-arbeid.

Om RØRE-prosjektet
RØRE er et innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen som tester ut hvordan vi kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring.

Viken fylkeskomme har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i Viken-skolene.

RØRE er en mulighet for skolene til å søke midler til folkehelseprosjekter som de selv ønsker å gjennomføre.

Det vil bli tre utlysninger i prosjektet, som igangsettes høsten 2021 og pågår frem til august 2024.

RØRE-prosjektet i Viken er en videreføring av et prosjekt i Østfold, der nesten 100 RØRE-skoler har deltatt. 

(Foto: The Pitch)
Del:
Annonse