27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen smitte

Rekordsmitte i Drammen med 96 nye tilfeller. Noe av dette kan tilskrives testkapasiteten i helgen, men det er urovekkende høyt mener kommuneledelsen.

Smitterekord i Drammen med 96 nye tilfeller siste døgn

96 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er aldri tidligere under pandemien vært registrert så mange tilfeller. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

I Drammen kan 70 tilfeller spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer. Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn. Smittetrykket de siste to ukene har vært høyere enn på ganske lenge, men det er for tidlig å si noe sikkert om dagens smittetall indikerer en ytterligere økning i smittetrykket.

Annonse

Svært høye tall
– Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen. Utover i uka har vi et bedre grunnlag for å vurdere om dette er en opphopning av smittetilfeller eller om det er et uttrykk for en reell økning i smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

De siste par ukene har det gjennomsnittlige smittetallet pr. dag ligger i overkant av 40. Men med dagens høye antall stiger også gjennomsnittstallet. I løpet av den siste uke er det nå i gjennomsnitt påvist i overkant av 51 tilfeller pr. dag.

– Derfor må vi nok være forberedt på at dagens smittetall egentlig er både en opphopning og et signal om en viss økning i smittetrykket, sier Sagberg.

Noen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører skoler og barnehager. Ettersom smittesporingen ikke er fullført, er det foreløpig for tidlig å si noe endelig om hvor mange av tilfellene som får konsekvenser for barn og voksne. En del av smittetilfellene får ingen konsekvenser ettersom klassene er i karantene allerede, mens andre kan få betydning for elever og lærere. De som settes i karantene som følge av påviste smittetilfeller, får beskjed om dette direkte fra barnehagen eller skolen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det femte høyeste tallet for en toukersperiode som er registrert. Kun dagene fra 16. til 19. november, da toppen i den forrige bølgen ble nådd, har flere registrerte tilfeller i den foregående 14-dagersperioden. Den siste uka er det 360 nye tilfeller som er registrert. Dette er det tredje høyeste tallet i løpet av en sjudagersperiode.

Bekymret ordfører
Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for de høye smittetallene vi ser i Drammen kommune for tiden.

– Uansett om dagens rapporterte smittetall er en opphopning eller ikke, så er det veldig mye smitte ute i drammenssamfunnet for tiden. Det er all grunn for hver og én av oss til å være ytterst forsiktige og ta alle forholdsregler vi kan ta, sier ordføreren som har en klar oppfordring til alle kommunens innbyggere:

– Har du en nabo eller noen bekjente som ikke er klar over de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder for å bekjempe pandemien? Da ber jeg om at du bidra til at de forstår hvorfor det er så viktig at vi alle holder god avstand til hverandre, at vi nå begrenser sosial omgang med hverandre så mye som mulig og at vi unngår besøk i hjemmene. Det er den beste måten du kan ta vare på både deg selv og dem når det er så mye smitte rundt oss. Nå trenger vi at hver eneste innbygger i kommunen bidrar til å begrense smittespredningen så fort som overhodet mulig.

Einar Sagberg
Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Tester så mange som mulig
Så høye smittetall som vi ser nå, er en utfordring i arbeidet med å holde oversikt over smittesituasjonen. Nasjonale myndigheter har bedt kommunene om å ha kapasitet til å teste tilsvarende fem prosent av befolkningen hver uke. I forrige uke ble det gjennomført over 8.000 koronatester i Drammen kommune. Det tilsvarer en testkapasitet på over åtte prosent av befolkningen.

– Det gjøres en utrolig innsats av alle som driver med testing. Men vi har ikke ubegrenset kapasitet, så vi nærmer oss en grense for hva som er mulig å håndtere. Heldigvis har kommunens innbyggere tatt signalet om at det er viktig å teste seg, sier Sagberg.

Det er Sagberg veldig takknemlig for, og vi skal strekke oss til det ytterste for å få testet alle som bestiller tid til testing. Men samtidig er det viktig at ikke smittespredningen eskalerer videre, slik at det til slutt blir så mange som har behov for testing at vi sprenger kapasiteten fullstendig. I verste fall risikerer vi at vi ikke kan teste alle, og da er veien kort til å miste kontrollen på smittesituasjonen. Det vil være kritisk for hele samfunnet, sier han.

Han trekker også fram et annet kritisk punkt dersom smittetrykket fortsetter å øke og det blir enda flere smittetilfeller hver dag fremover.

– På samme måte som med testingen gjøres det en fantastisk innsats blant dem som driver med smittesporing. Å kartlegge smittede personers nærkontakter og sette dem i karantene er helt nødvendig for å bryte smittekjeder og unngå ytterligere smittespredning. Heldigvis har vi så langt klart å følge opp alle smittede som skal i isolasjon og nærkontaktene som skal i karantene – enten direkte på telefon eller i enkelte tilfeller skriftlig via arbeidsgiver. Dette er helt nødvendig for ikke å miste kontrollen på situasjonen, sier smittevernoverlegen.

12 prosent av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet er over 50 år. Så det er ikke bare blant de yngste innbyggerne smitten sprer seg for tiden. Det er imidlertid lite smitte blant innbyggere over 70 år.

Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at det er særdeles viktig å unngå at den eldre delen av befolkningen rammes av smittespredningen som foregår nå. De eldste tåler i mange tilfeller smitte dårligst.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.160 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kun ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittekilde og kommunelegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 286 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 81 er smittet i 2021.

Del:
Annonse