19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Niclas Tokerud

Artikkelforfatter Niclas Tokerud – AP.

LESERINNLEGG: Myter og fakta om honorering til politikerne

Det har blitt spredd mange myter om godtgjøring til politikerne i Øvre Eiker på Facebook de to siste døgnene.
Annonse

Forslaget vårt er i hovedsak en omfordeling av den kaka. Vi reduserer ordførers lønn til det nivået som nesten alle andre kommuner i nærheten av oss ligger på – da snakker vi fortsatt en lønn på nesten én million kroner, det samme som en stortingsrepresentant.

Så har det lenge, fra alle, vært kommentert at gruppeledergodtgjøringen har stått stille siden 90-tallet. For 8.500 kroner per år skal gruppeledere forberede sin egen gruppe, ha kontakt med innbyggere, lokale bedrifter, foreninger og organisasjoner for å bidra til best mulig løsninger.

Annonse

Det er et arbeid som krever tid, og for å sikre at vi også i fremtiden har folk som er villige til å ta på seg den store jobben det faktisk er, så må vi også sørge for at folk ikke taper for mye penger på å være folkevalgt. For det er ingen, med unntak av ordfører, som blir rik av å engasjere seg i vår kommune.

Vi har lenge hatt rollene som fellesgruppeledere i kommunen. Det er en rolle som server alle partiene i henholdsvis posisjonen og opposisjonen. I de tilfellene vi ikke har en samlet opposisjon, så deler vi den opp.

I denne perioden har Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og MDG valgt en fellesgruppeleder fra Arbeiderpartiet, og Høyre, FrP, KrF og Venstre har valgt en felles opposisjonsleder fra Høyre. Disse personene er ikke bare representanter for sitt eget parti, men har ansvar for å følge opp alle partiene i sitt samarbeid.

Det finnes kun én heltidspolitiker i kommunen. Ordfører er, og vil fortsatt være, den eneste politikeren som jobber med politikk i Øvre Eiker som sin primærjobb. Men det er på tide at også flere enn bare ordfører, og at flere partier enn kun Senterpartiet, faktisk har anledning til å bruke tid på å snakke med innbyggerne og lokale lag og foreninger.

At gruppeledere kan bruke i snitt to timer per uke, og fellesgruppelederne opp til fem, er med på å gi flere partier mulighet til å sette seg inn i og fremme sine saker, og flere innbyggere mulighet til å komme i kontakt med en politiker om sin sak.

Så har motstanderne kommentert at dette er feil tidspunkt, og det er riktig. Denne saken skulle vært behandlet for lenge siden. I starten av perioden. Eller i forrige periode. Eller perioden før det. Vi må faktisk helt tilbake til 1996 for å finne grunnlaget for reglementet vi følger i dag.

Når vi først har fått en sak til behandling, var det riktig å behandle den som alle andre saker vi mottar som folkevalgte – med grundighet. Vi har tatt med oss kommentarene fra flere partier, over flere perioder. Tatt med oss innspill fra nye og gamle politikere. Om hva som skal til for å fortsette å ta på seg de største tillitsvervene i vår kommune.

Det er ikke overraskende at Senterpartiet mener godtgjørelsene er ok som de er, de stikker tross alt av med over 60 prosent av den totale potten. Vi mener de får nøye seg med halvparten av kaka.

Vi har et demokratisk underskudd i Øvre Eiker, hvor ordførers parti har mye større muligheter til å være i kontakt med innbyggerne enn andre partier. Det er det faktisk på tide å rette opp.

Niclas Tokerud
Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse