13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Hilberg Ove Johansen.

LESERINNLEGG: Bilistene skjermes for økt pumpepris, men grunn til bekymring

Energi og miljøkomiteen har behandlet regjeringens forslag til klimaplan og innstillingen er nå avgitt. Det er flertall for å øke Co2-avgiften til 2.000 kroner per tonn, men bilistene skal skjermes for økte avgifter ved pumpen.
Annonse

Men varsellampene blinker fortsatt hos bilfolket. Bilentusiastorganisasjonen Amcar representerer 46.000 bilfolk over hele landet. Jeg er bekymret på deres vegne. Meldingen er full av mindretallsforslag som er dårlige for bilistene og som kan bli en realitet i årene fremover.

Regjeringen foreslåtte økning ville gitt økte avgifter på bensin og diesel på hhv. 4,10 kroner og 4,70 kroner per liter. Regjeringspartiene sier i innstillingen at pengene skal tilbake i økonomien. Andre skatter og avgifter skal senkes, primært for de gruppene som blir påvirket av avgiften. Amcar var i sitt høringsinnspill opptatt av å skjerme bilistene og jeg er fornøyd med at regjeringspartiene modererte seg i Stortingsbehandlingen. Det skal vi passe på at de følger opp.

Annonse

Kun to partier har en tydelig politikk overfor bilister. FrP sloss for bilistene og MDG vil fjerne bilistene. Ingen av de andre politiske partiene har våget å ta et standpunkt. Det viser Stortingets behandling av klimaplanen. AP snakket om å delvis skjerme bilistene mot prisøkning på drivstoff, men det er vanskelig å finne spor av det i Stortingsdokumentet som nå foreligger.

Det er helt urimelig om bensin- og dieselbilistene fremover får avgiftsøkninger. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) er prisen per tonn CO2 for en bil med forbrenningsmotor allerede 13.000 kroner, fordi bilister allerede har CO2-utslipp priset inn i bilavgifter som engangsavgiften ved kjøp av ny bil. Vi betaler alt sju ganger høyere CO2-avgift enn alle andre i samfunnet, sier Johansen.

Jeg er også glad det ikke ble noe flertall for forslag som forbudssoner for bensin- og dieselbiler, salgsforbud i 2025 eller parkometertvang. Men Stortinget sa heller ikke klart nei, og det bekymrer meg. Tvang og diskriminering er ikke veien å gå.

Norske politikere har tradisjonelt sett på bilistene som en måte å hente inn penger på for å finansiere valgløfter. Vi vil derfor følge nøye med i tiden fremover og minne politikerne på at deres oppgave er å sørge for jobbmuligheter og mobilitet, ikke å gjøre hverdagen vanskeligere for folk.

Behandlingen av klimaplanen har vist at det er stort engasjement for bil der ute, både fordi folk trenger bilen i hverdagen og fordi folk setter pris på friheten og valgmulighetene bilen gir dem. I tillegg er det en utrolig kjær hobby- og fritidsaktivitet for mange.

Vi skal alle sammen jobbe for å redusere klimagassutslippene fremover, og her leverer jammen den norske bilisten «best i verden» ved å kjøpe biler med lavere utslipp.

Jeg er sikker på at nordmenn kommer til å fortsette å engasjere seg og si ifra når politikere foreslår symbolpolitikk som tvang og forbud mot bilisten. Amcar vil fortsette å kjempe knallhardt for et velfungerende samfunn, der bilen, valgfriheten og mobilitet for alle blir ivaretatt.

Hilberg Ove Johansen
Daglig leder i Amcar

Del:
Annonse