22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserinnlegg fra Rita Jørgensen Nyhus.

LESERINNLEGG: Økning av godtgjørelse til kommunepolitikerne

Det er nå fremmet forslag om økning av godtgjørelse til kommunepolitikerne. Hvor spesielt ledelsen blir tilgodesett, her er det snakk om store summer.
Annonse

Det er opprettet to nye fellesgruppeleder som da vil motta 138.320 kroner i godtgjørelse, som i snitt ifølge AP bruker ca. fem timer pr. uke. Dette vil igjen si at en gruppeleder har mere pr time i godtgjørelse enn ordføreren har i lønn. Også ifølge AP så er ordføreren den eneste som blir rik i lokalpolitikken.

En gruppeleder vil få en økning på 50.594 kroner.

Annonse

En leder for de ulike utvalg vil få en økning på 5.387 kroner.

En som «bare» er med i ett utvalg går i minus med 43 kroner.

En økning som gjelder alle er møtegodtgjørelse og her er det snakk om hele fire kroner i pluss.

Hvor skal disse pengene tas fra?
Ordfører-lønnen er foreslått redusert med 140.061 kroner, noe som bare dekker godtgjørelse for én fellesgruppeleder.

Ja, jeg har full forståelse for at våre kommunepolitikere skal ha godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt, der arbeidsgiver ikke dekker den, i tillegg til å få dekket sine faktiske utgifter.

Å være kommunepolitiker er selvvalgt, på samme måte som ulike frivillige som står på for Øvre Eiker sine innbyggere.

At en leder i kommunepolitikken «kun» har 8.686 kroner som AP sier, er feil. De har også ledertillegg og møtetillegg.

Skal man forsvare ett forslag er det mer troverdig, når man legger frem hele regnestykket.

Jeg ser det også som helt naturlig at de med flest representanter som er valgt inn kommunepolitikken, også mottar mest i godtgjørelse samlet sett for partiet.

Jeg forstår heller ikke hvordan en økning i godtgjørelse, skal kunne gi mer tid og anledning til å snakke med innbyggerne og lokale lag og foreninger. Det er vel en del av det å være aktiv i et politisk parti, om man velger å være kommunepolitiker eller er aktiv på andre måter i partiet?

Ja, en kommunepolitiker bruker mye tid borte fra barn/ektefelle/partner.

Men, vi kan ikke kjøpe tid, og heller ikke sette en verdi på tid.

Hvem sin tid er mest verdifull?

Med hilsen
Rita Jørgensen Nyhus

Del:
Annonse