27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserinnlegg fra Lasse Haugen.

LESERINNLEGG: Vil Høyre fortsette å støtte en hatblogg?

Erna Solberg sin regjering gir og tar med samme hånd. De har lagt fram planer mot diskriminering og hatprat. Samtidig forblir de garantistene for at hatbloggen Human Rights Service (HRS) får 1,8 millioner kroner av skattebetalernes penger gjennom statsbudsjettet. Arbeiderpartiet er uenige, og har nå fremmet forslag om å fjerne støtten.
Annonse

HRS er en blogg som nører opp under fremmedfiendtlighet, og den fører til polarisering, splid og radikalisering. Det er ytringsfrihet i Norge, og HRS står fritt til å publisere nær sagt det de ønsker, men ikke på skattebetalernes regning, og spesielt ikke når den norske regjering og Storting så tydelig ønsker å komme hatprat og diskriminering til livs.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har fastslått at HRS ikke lenger oppfyller vilkårene de fikk statsstøtte på, og de sier spesifikt at HRS «de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen.»

Annonse

Noen av Nordens fremste terrorforskere, blant annet Magnus Ranstorp ved den svenske forsvarshøyskolen, sier at «Problemet med denne retorikken er at den eliminerer gråsonene. Da vokser høyreekstremismen og innvandringsfiendtligheten og man går bort fra de nyansene man må ha i et intelligent, demokratisk samfunn».

Bevilgningen til HRS gis nå over post 70, «Overføringer til private», på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, med begrunnelse om at «tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen.»

HRS medvirker ikke til å gi bedre kunnskap om integrering og innvandring. De utarbeider heller ikke rapporter som sier noe om mulighetene samfunnet og styremaktene har til å integrere mennesker fra minoritetssamfunn på en beste mulig måte.

HRS har siden 2015 ikke publisert notater, rapporter eller andre konkrete produkter som har samfunnsnyttig verdi. De fokuserer arbeidet sitt mot nettstedet rights.no og deling av tekstene på Facebook.

Vi vet at flere av stortingsrepresentantene fra Høyre har sagt at de ikke kan stemme mot noe som står anført på statsbudsjettet til tross for at de er kritiske til HRS. Arbeiderpartiet har derfor fremmet et representantforslag som gir dem anledning til å stemme mot støtten til HRS uten å stemme mot sitt eget budsjett.

Våre forslag på Stortinget lyder som følger:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne tilskuddet til organisasjonen Human Rights Service i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

2. Stortinget ber regjeringen oppheve Human Rights Service sin status som humanitær organisasjon som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet med rett til å foreslå nemndmedlemmer til UNE.

Jeg ønsker i forbindelse med dette å utfordre Høyre-representantene fra Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland, på hvorvidt de har tenkt å stemme for å fjerne støtten til HRS.

Mener de at det er forsvarlig av regjeringen å fortsette å støtte en hatblogg? Det blir spennende å se om Høyre innser feilen sin og sier seg enige i Arbeiderpartiet. Eller om de fortsetter å gi ryggdekning til organisasjoner som aktivt motarbeider det deres egen regjeringen har laget handlingsplaner mot?

Er det ikke på tide at Høyre løsriver seg fra FrP sine hjertesaker og våger å stemme etter egen overbevisning?

Lasse Haugen
Leder Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse