2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittetall 30

30 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn, men samtidig er det langt færre som tester seg. Det er stor usikkerhet knyttet til påsken og smittetall.

Frykter påsken: 30 nye smittetilfeller siste døgn

(Oppdatert kl. 12.55) 30 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Men det er langt færre som tester seg nå og det skaper usikkerhet om smittesituasjonen gjennom påsken. I Øvre Eiker er det ingen nye tilfeller siste døgn.
Annonse

For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. For noen av disse åtte pågår smittesporingen fortsatt. To av dem som har fått påvist smitte, er blitt smittet i forbindelse med reiser i utlandet.

Dagens smittetilfeller får konsekvenser for én barnehage og to skoler. Ved Lilleløkka barnehage må både barn og ansatte i karantene, mens ved Brandengen skole og Åssiden videregående skole er det smittetilfeller som fører til forlenget karantene for elever og lærere.

Annonse

– 30 nye smittetilfeller viser at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune, selv om det heldigvis er lavere enn vi har sett de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 609 nye smittetilfeller. Dette tallet synker for femte dag på rad. I utgangspunktet er dette et positivt tegn, men smittevernoverlegen mener det er for tidlig å konkludere med at smittetrykket er på vei ned.

Har strenge restriksjoner
– Vi har hatt strenge restriksjoner over lengre tid, så vi bør se effekten av disse tiltakene nå. Sånn sett er det naturlig at smittetallene synker. Men på samme måte som vi var tilbakeholdne med å trekke for raske konklusjoner rundt jule- og nyttårshøytiden, er vi forsiktige med å konkludere nå. De siste dagene har vi sett en markant nedgang i antallet som tester seg. Derfor vil vi nok se an smitteutviklingen gjennom påsken før vi konkluderer med om smittetrykket har falt eller ikke, sier Sagberg.

Han innrømmer at selve påsken utgjør et stort usikkerhetsmoment. Påskedagene er en tid hvor mange tradisjonelt møtes. Men i år er det gitt tydelige anbefalinger om å begrense sosial kontakt mest mulig. For at smittetallene skal kunne synke videre, er det en forutsetning at alle følger reglene og anbefalingene som er gitt fra helsemyndighetene.

Hvis vi omgås andre enn dem vi bor sammen med og ikke overholder avstandsreglene, kan vi se en smitteoppblomstring igjen etter påsken.

– Vi frykter at dette kan skje, men håper selvfølgelig at alle gjør sitt ytterste for å redusere risikoen for å bli smittet. Da kan vi forhåpentligvis se et ytterligere fall i antall smittede også når påsken er over, sier smittevernoverlegen, sier Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.471 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er registrert to nye smittetilfeller ved Eiker videregående skole, som begge bor i en annen kommune. Det gjennomføres massetesting av elever ved skolen, og flere positive prøveresultater forventes.

Det er med dette registrert totalt 300 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 95 er smittet i 2021.

Del:
Annonse