23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt høyt smittetrykk i Drammen selv om tallene nå viser en nedadgående tendens. (Illustrasjon)

24 nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker siste døgn

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

For 16 av tilfellene i Drammen er smitteveien kjent. I tillegg har én person fått påvist smitte etter reise i utlandet. Smitteveien er ukjent for seks personer, mens smittesporingen fortsatt pågår for den siste som nå har fått påvist koronasmitte.

– Dagens smittetall bekrefter den utviklingen vi har sett de siste dagene. For første gang på tre uker har vi nå et gjennomsnittlig smittetall pr. dag over en sjudagersperiode som ligger lavere enn 30. Så forhåpentligvis kan vi fortsette denne utviklingen også de kommende dagene og ikke minst etter påske når mange vender hjem fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Annonse

Selv om 24 nye tilfeller tyder på en positiv utvikling i smittesituasjonen i Drammen kommune, er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt, og det er fortsatt en stor jobb som må gjøres for å redusere smittetrykket ytterligere.

Øker fort
Fra begynnelsen av februar og fram til vi fikk den kraftige smitteøkningen tidlig i mars, rapporterte Drammen kommune hver eneste dag i over en måned om færre enn 100 smittetilfeller de forutgående 14 dagene. Da smittetrykket var lavest i februar, ble det 23. februar rapportert om 15 tilfeller den foregående toukersperioden.

– Dette viser hvor fort smittetallene steg og hvilken enorm jobb vi fortsatt har foran oss får å få tallene langt nok ned igjen. Det er dessverre sånn at smittetrykket kan stige veldig fort, men det er tidkrevende å få det ned igjen, sier John David Johannessen.

Han minner om at teststasjonene er åpne gjennom hele påsken og at det fortsatt er like viktig å teste seg for å avdekke smitte. Smittetilfeller som ikke fanges opp tidlig, kan spre smitte til mange andre, og dermed kan det også føre til nye smitteutbrudd.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.519 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smitteveien er hittil ukjent, og dette følges opp med smittesporingsarbeid. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 303 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 98 er smittet i 2021.

Del:
Annonse