23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen mener det fortsatt er mye smitte i lokalsamfunnet selv om tallene går ned. Det gjør nemlig også testtallene.

23 nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

23 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det påvist ett nytt tilfelle, pluss at nok én elev ved Eiker VGS har testet positivt.
Annonse

21 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen er smitteveien foreløpig ukjent, men her pågår fortsatt smittesporingen.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

Annonse

– Fire av de fem siste dagene har vi hatt et smittetall rundt midten av 20-tallet, og det er positivt etter tre uker med et gjennomsnittstall pr. dag på rundt 45. Men vi må redusere tallet en god del til før vi kan si at smittetrykket er lavt igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 543 nye smittetilfeller. Dermed faller dette tallet for åttende dagen på rad.

Lave testtall
De siste dagene er det ikke bare smittetallene, men også testtallene som har sunket markant. På torsdag var det 366 personer som ble testet for koronasmitte ved kommunens teststasjon på Sundland og den mobile teststasjonen. Dette er det laveste antallet tester som er gjennomført i løpet av én dag i Drammen kommune siden mandagen i uke 9 som var vinterferieuka, altså én uke før smittetallet steg kraftig.

– Vi har et relativt høyt antall smittede ut fra hvor mange som har testet seg. Dette er en bekreftelse på at det fortsatt er en del smitte ute i samfunnet, og jo færre som tester seg, jo større er også usikkerheten knyttet til om det er en del smittetilfeller som ikke fanges opp i tide, sier kommuneoverlegen.

Johannessen ser noen klare likhetstrekk mellom testtallene i julehøytiden og påskehøytiden.

– Det er færre som tester seg når det er ferie og fridager. I tillegg er det nå vi forventer å se en stadig tydeligere effekt av de inngripende restriksjonene som berører oss alle. Disse tiltakene skal redusere smittetrykket, dersom innbyggerne følger dem slik vi håper og tror. Dermed vil det i utgangspunktet også være færre som har behov for å teste seg. Dessuten var det mange barn og voksne ved en lang rekke skoler og barnehager som ble satt i karantene som følge av smittetilfeller før påske. De ble bedt om å teste seg to ganger hver. Nå er det ikke så mange skoleklasser eller barnehageavdelinger som settes i karantene, og da er færre som blir bedt om å teste seg, uavhengig av symptomer. Dermed kommer det en naturlig nedgang i antall tester som blir gjennomført, sier kommuneoverlegen.

Ta kontakt for hjelp
I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her:

Trenger du noen å snakke med i påsken?

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.542 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smitteveien er hittil ukjent, og dette følges opp med smittesporingsarbeid. Ytterligere en elev ved Eiker VGS har testet positivt på korona. Eleven er bosatt i en annen kommune.

Det er med dette registrert totalt 304 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 99 er smittet i 2021.

Del:
Annonse