17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Norsk Folkehjelp

Frivillige fra Norsk Folkehjelp Tromsø under en redningsaksjon natt til lørdag. To personer satt værfaste i ei nødbu på fjellet Kjølen på Kvaløya og trengte hjelp til å komme seg ned igjen.

Påsketuristene har vært svært flinke, men mange har slitt hjemme

Mange har holdt seg hjemme eller i nærområdet sitt denne påsken. Det betyr færre redningsaksjoner enn til vanlig for de frivillige i Norsk Folkehjelp i påskeberedskap. Røde Kors melder og en økning i oppdragene. Samtidig har mange slitt psykisk og Kirkens SOS har hatt stor pågang.
Annonse

– Vi ser at folk har vært flinke til å velge tur etter evne. Likevel skjer det uhell og uvær kan komme overraskende på. Vi har derfor hatt noen redningsaksjoner, men langt ifra så mange som i de travleste påskeferiene, sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Vegard Eidissen Lindbæk.

I år har Norsk Folkehjelps frivillige bidratt på 26 lete- og redningsaksjoner i påskeuka. Til sammenligning var tallet 95 i rekordåret 2018.

Annonse

– Vi har tidvis hatt svært skiftende vær mange steder i landet, og da ser vi hvor viktig det er å være forberedt når du legger ut på tur. Folk som har hatt behov for hjelp har vært flinke til å varsle og greid å ta hånd om seg selv til hjelpen kommer. Hendelser som kunne blitt alvorlige, har gått bra fordi turfølget har gjort gode valg, sier Eidissen Lindbæk.

Færre på tur
Det er rapportert om færre folk enn til vanlig på populære utfartssteder og turområder i fjellet. Det tyder på at folk har holdt seg hjemme og heller brukt nærområdet til påsketurene. Derfor har også mange av Norsk Folkehjelps grupper hatt økt beredskap i byen eller bygda denne påskeferien.

– Vi tilpasser beredskapen etter behovene lokalt. I år har en stor del av den lokale beredskapen derfor vært knyttet til støtte til test- og vaksinestasjoner, i tillegg til lokale turområder, sier Eidissen Lindbæk, som nå ser fram til en vår der frivillige skal bidra til massevaksineringen som står for døra:

– Det er mange frivillige som står klare til å bidra med massevaksineringen over påske, og som ønsker å bidra til at dette skal skje så raskt og effektivt som mulig, sier Eidissen Lindbæk.

Røde Kors Hjelpekorps

Da er snart påska 2021 over, flere vaktstasjoner i Buskerud har pakket ned, mens andre fortsetter til og med andre påskedag.

– Denne påska har vært veldig variert, fra veldig travle dager til dager med få oppdrag. Skjærtorsdag og Langfredag var dagene vi hadde mest å gjøre når det gjelder oppdrag, sier vaktleder Odd Inge Skr. Blakkestad.

Røde Kors har gjennom påska hatt 34 henteoppdrag for politiet eller AMK i tillegg til en leiteaksjon. Totalt har de behandlet 39 skader.

Påskeaften ble det meldt om to personer som var skårfaste på tur opp på Svarthetta.
(Foto: Asle Brenno, Gol og Hemsedal RKH)

Henteoppdrag koordineres enten via AMK-sentralen ved at det er personer som er skadet i terrenget og som trenger bistand med enten scooter eller ATV for å komme seg til bilvei. Men det er også via politiet ved at det er personer som av en eller annen grunn ikke kommer seg ut fra der de befinner seg og trenger å bli hentet ut av terrenget. Dette er da personer som er på kjent posisjon og med det ikke definert som en leiteaksjon.

– Av de 39 skadene vi har behandlet i påska er to skjedd i tilknytning til alpinanlegg og 28 i terreng. Resterende ni er skader som har oppstått andre steder, for eksempel noen som har vært uheldige med matlaging og av den grunn har oppsøkt ei Røde Kors hytte for å få tilsett skaden, sier Odd Inge Skr. Blakkestad.

Fordelingen i antall skader mellom menn, kvinner og barn er henholdsvis 10, 23 og 6.

– Våre frivillige mannskaper har atter en gang nedlagt et stort timetall frivillig innsats for å holde beredskapen oppe gjennom påska, både i by, bygd og på fjellet. De 35 nevnte oppdragene har til sammen generert 201 tjenestetimer, sier han.

Påskeaften ble det meldt om to personer som var skårfaste på tur opp på Svarthetta. De var på tur oppover fjellet da de ble stående fast og kom seg verken opp eller ned. Politiet iverksatte en redningsaksjon der Gol og Hemsedal Røde Kors ble varslet og satte kursen med totalt seks mannskaper og tre scootere.

Langfjella Alpine Redningsgruppe møtte med to personer og SeaKing fra 330-skvardronen på Rygge satte også kursen mot Hemsedal. Røde Kors tok seg inn i området og fikk kontakt med og lokaliserte de skårfaste mens redningshelikopteret fikk løftet dem ut av terrenget. De var uskadet, men trengte altså hjelp til å komme trygt ut av terrenget.

Nevnte leiteaksjon skjedde Langfredag, da var det en person som tok kontakt med en bekjent via telefon og fortalte at han var gått seg vill. Dette var i fjellområdene mellom Ål, Gol og Hemsedal kommune. Seks scootere med totalt åtte mannskap fra de tre hjelpekorpsene Vats, Ål, Gol og Hemsedal var på tur inn i området allerede etter 30 minutter. Ved hjelp av sporing på telefonen fikk politiet posisjonen til savnede og Luftambulansen kunne da hente vedkommende ut av området.

Sammenlignet med 2017 (27 oppdrag), 2018 (19 oppdrag) og 2019 (27 oppdrag) står påsken 2021 igjen som en travlere påske for hjelpekorpsene. Det meldes om stor utfart i skiløypene over hele fylket, spesielt i andre halvdel av påsken, selv om hoteller og andre overnattingssteder måtte stenge. Skadetallet sammenlignet med tilsvarende år er noe lavere, noe som blant annet skyldes at de hjelpekorps som vanligvis har vært til stede i skianlegg ikke har hatt slik vakt i år grunnet koronapandemien.

Stolte av innsatsen
– Buskerud Røde Kors hjelpekorps er stolte av den beredskapen alle frivillige har lagt ned og ikke minst hvordan alle våre oppdrag er blitt løst. Enkelte oppdrag har krevd ekstra store ferdigheter innen navigering, scooterkjøring og planlegging av oppdraget, sier Blakkestad.

Han fortsetter: – Uten trening og øvelse ville ikke vi kunnet løse disse oppdragene på den gode måten de ble løst på. Samarbeidet med ambulansetjenesten er også veldig bra. På enkelte oppdrag har vi vært avhengig av at ambulansepersonell har blitt med ut til pasienten for blant annet smertelindring og annen stabilisering, før pasienten kunne transporteres ut til bilvei.

Kirkens SOS: – Enda høyere alvorlighetsgrad denne påsken

Kirkens SOS har besvart 2.391 samtaler mellom palmesøndag og påskeaften. 25 prosent av samtalene har omhandlet selvmord, en økning fra 21 prosent året før.

– I påsken i fjor så vi en dobling av selvmords-samtaler sammenliknet med året før, fra 11 til 21 prosent. Det er trist å se at dette tallet har økt ytterligere i år, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

– I påsken i fjor så vi en dobling av selvmords-samtaler sammenliknet med året før, fra 11 til 21 prosent. I år var det enda flere, sier Lasse Heimdal.

Tallene gjelder for alle Kirkens SOS sine krisetjenester samlet, på telefon, melding og chat, fra palmesøndag til påskeaften. Per dag blir det rundt 350 besvarte samtaler, hvor omtrent 85 av disse har omhandlet selvmord.

– I fjor, da vi så på påskestatistikken, sa vi at vi sjelden har opplevd at det er så mange samtaler preget av et slikt alvor og smertetrykk. Denne trenden har dessverre vedvart gjennom store deler av året som har gått, og vi ser også denne påsken at det har vært utrolig viktig at vi har vært til stede, sier Heimdal.

Han opplyser videre at det å snakke om selvmordstanker oppleves lindrende for mange av de som tar kontakt med Kirkens SOS.

– For mange føles det så å si umulig å skulle snakke med noen rundt seg om selvmordstanker. Det å få snakke anonymt med et medmenneske, og bli møtt med forståelse fra en av våre frivillige, gjør at mange føler seg bedre rustet til å søke den hjelpen de trenger, sier Heimdal.

Mange har slitt med ensomhet denne påsken og det har vært stor pågang til hjelpetelefonene.

Del:
Annonse