13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tiri Arntzen Swanstrøm er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved AMK i Vestre Viken og er positiv til videoprosjektet.

Nå kan AMK-sentralen ha videosamtaler med innringerne

Nå får den medisinske nødtelefonen øyne. Fra i dag har operatørene i samarbeid med innringere en mulighet til å ta imot videobilder. – Et stort framskritt som vil gjøre oss i bedre stand til å hjelpe skadde og syke, sier avdelingssjef Lise-Mette Lindland ved AMK Vestre Viken.
Annonse

Fram til nå har AMK-sentralen utelukkende kunne motta telefonsamtaler. Det betyr at den eneste kilden til informasjon for AMK-operatørene har vært det som innringer klarer å formidle muntlig. Men det er ikke alt som er like lett å forklare muntlig, og kanskje spesielt ikke når vi er i en veldig sårbar situasjon, stresset og redd.

– Ta for eksempel en blødning. Det er veldig forskjellige oppfatninger av hva som er en alvorlig blødning. Det er også vanskelig å anslå hvor mye et sår blør. Når operatørene nå faktisk kan se på blødningen gjennom videobilder, vil det trolig være lettere å gi råd og sørge for riktig hjelp, sier Tiri Arntzen Swanstrøm, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved AMK i Vestre Viken.

Annonse

Blir lettere å forstå situasjonen
Det er ikke tilfeldig hvilke spørsmål du får når du ringer 113.

Operatørene foretar et strukturert intervju basert på et nasjonalt vedtatt referanseverktøy. Målet er selvfølgelig at de skal sørge for rask og riktig hjelp til den som ringer.

– Ved at vi nå kan bruke synssansen i tillegg, vil det bli lettere å forstå om noen er alvorlig syke eller ikke, sier Swanstrøm.

En annen viktig del av AMK-operatørenes jobb er å gi gode råd til den som ringer inn. Det kan være råd om hvordan vi skal stanse en blødning, eller hvordan vi skal hjelpe pasienten til å få frie luftveier. Med video blir det lettere å kontrollere at den førstehjelpen som utføres er riktig.

Video starter ikke automatisk
Når du nå ringer 113, så er det ikke slik at en video starter automatisk. Videofunksjonen er noe som kan skrus på av AMK hvis de anser at det er til nytte. Og med samtykke fra innringer.

– Vi er avhengig av innringers samtykke før vi kan starte video. Det skal gis muntlig, og du må bekrefte det ved å klikke på en link som sendes til mobiltelefonen. Uten samtykke fra pasient og eller innringer så har vi ikke lov til å aktivere innringers mobilkamera, forteller Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef ved AMK Vestre Viken, og prosjektleder for videoprosjektet.

Hun er veldig glad for å kunne ta denne tjenesten i bruk etter en lang og grundig prosess.

– Dette er et resultat av et innovasjonssamarbeid mellom Vestre Viken HF og det private selskapet Incendium AS i Danmark. Vi har jobbet hardt for å komme frem til en løsning som er skreddersydd for bruk i AMK, og vi gleder oss nå til å se resultatene, sier avdelingssjefen.

Se video her:

Grundig opplæring
De om lag 30 operatørene ved AMK Vestre Viken har gjennomgått grundig opplæring i forkant. Det gjelder både det tekniske, og alt det faglige rundt bruk av video.

– Vi har gjennomgått alle aspekter ved bruk av video, og vi har øvd på forskjellige scenarier. Våre operatører er så forberedt som de kan bli. Det vil likevel være noe annet å bruke det ved reelle hendelser, så vi skal følge nøye med og evaluere fortløpende etter hvert som vi får erfaring, sier Lindland.

En av AMK-operatørene i Vestre Viken er her i gang med en videosamtale under en simuleringsøvelse.

Drammen legevakt er også med
For å få best mulig erfaringer, skal løsningen testes ut flere steder. Alle AMK-sentraler i Helse Sør Øst skal starte utprøving i løpet av våren.

– Det vil gi oss erfaringer som igjen gjør at vi kan forbedre både det tekniske produktet, men også finne de beste måtene å jobbe på slik at vi kan hjelpe flest mulig, best mulig, sier Lindland.

Drammen legevakt har vært med som følgevirksomhet i prosjektet, og de planlegger også utprøving i løpet av våren.

Det finnes begrensede erfaringer og lite forskning på konsekvensene av bruk av video i de medisinske nødsentralene. Som en del av Vestre Viken sitt prosjekt legges det nå til rette for at erfaringer og data gjøres tilgjengelig for forskning. Vestre Viken har etablert et samarbeid med et forskningsmiljø på Norsk akuttmedisinsk kompetansesenter i Oslo og de skal bidra med vitenskapelig bearbeiding og publisering av data.

I dag – onsdag 7. april skrus bryteren på og AMK Vestre Viken skal ta systemet i bruk.

– Det er en merkedag. Vi har jobbet intenst over lang tid for å lage et verktøy som våre operatører kan bruke. Vi håper og tror at dette blir noe som kommer pasienter til nytte og at vi yte enda bedre hjelp takket være dette verktøyet, sier Lise-Mette Lindland.

Lise-Mette Lindland er avdelingssjef for AMK i Vestre Viken.

Del:
Annonse