14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen har 35 nye smittetilfeller siste døgn, mens Øvre Eiker er nede på «normalen» med kun to tilfeller etter forrige døgns 11 smittede.

37 nye smittetilfeller i Drammen og Øvre Eiker

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er tallet nede på to igjen etter forrige dags tall på 11 smittede. På Stenseth skole settes én klasse i karantene.
Annonse

Det er kjent smittevei for 29 av dem som nå har fått påvist smitte i Drammen. Smitteveien er ukjent for fire personer, mens den er uavklart for de to siste.

Ved Stenseth skole er det påvist smitte, og én klasse settes i karantene. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke noen av smittetilfellene som har konsekvenser for kommunens helseinstitusjoner.

Annonse

– For andre dag på rad har vi et smittetall som ligger midt på 30-tallet. Det er noe høyere enn det vi så gjennom påsken, men samtidig lavere enn det nivået vi hadde inn mot påsken. Vi har vært forberedt på at smittetallene som ble rapportert gjennom påsken, kunne være noe lavere enn det som var reelt. Så foreløpig har vi ikke noe grunnlag for å si at påskeferien har ført noen kraftig smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

– Vi har hatt strenge restriksjoner lenge, men likevel sliter vi altså med det som fortsatt må karakteriseres som altfor høye tall. Alle bør nå ha fått med seg at de nye virusvariantene sprer seg mye lettere enn de tidligere variantene, sier smittevernoverlegen

Ikke massetesting nå
Regjeringen lanserte i går sin gjenåpningsplan for Norge. Et av virkemidlene som ble lansert i den forbindelse for å kunne lette på tiltak raskere og holde tilbud åpent, er å iverksette massetesting. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder.

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan denne massetestingen eventuelt kan gjennomføres i Drammen.

– Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.

Det er foreløpig ikke satt noen konkrete datoer for når de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan skal gjennomføres. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn, og nedenfor er de ulike tiltakene som planlegges lettet på, listet opp under hvert trinn. Det første trinnet går ut på å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Etter at ett trinn er gjennomført vil det gå minst tre uker før det er aktuelt å ta neste trinn. Årsaken til dette er at nasjonale myndigheter vil se effekten av å lette på noen tiltak før det er aktuelt å lette på noen flere. Før det er aktuelt å gå fra ett til trinn til det neste, vil det gjøres vurdering basert på tre sjekkpunkter:

• Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
• Kapasiteten i helsetjenesten
• Status i vaksinasjonen

– Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk. Så ut fra regjeringen signaler må vi alle være forberedt på at det fortsatt vil gå ganske lang tid før lokalsamfunnet vårt er helt gjenåpnet, sier Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.688 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Et av tilfellene er nærkontakt og har kjent smittevei. Det andre tilfellet har ukjent smittevei, og smittesporing pågår.

Det er med dette registrert totalt 325 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 120 er smittet i 2021.

Dette er de fire trinnene nasjonale myndigheter har skissert i gjenåpningsplanen:

Trinn 1:
Lette på tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

• Inntil fem gjester i private hjem.

• Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

• Skjenking til klokken 22.00, med krav om matservering.

• Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.

• Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

• Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2:
I denne fasen vil det åpnes for følgende ting:

• Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

• For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.

• For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

• Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.

• Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

• Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

• For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

• Reiser innenlands kan gjennomføres.

• Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.

• Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Det vil blant annet bli vurdert åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

• Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3:
I denne fasen vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom:

• Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme.

• 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

• For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

• Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

• Det vil fortsatt være et ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

• I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

• Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

• Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil det vurderes hvordan koronasertifikatene kan brukes.

• Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak:

• Holde avstand.

• Holde seg hjemme når man er syk eller i karantene.

• Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

• Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

• Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat. Norge deltar også i det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

Del:
Annonse