25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Så godt som alle smittede i Drammen den siste tiden er smittet med den britiske varianten av koronaviruset. (Illustrasjon)

22 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – to i Øvre Eiker

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 19 av dem. En klase på Veiavangen Ungdomsskole må nå i karantene. I Øvre Eiker er det påvist to nye tilfeller.
Annonse

Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to. For den ene av disse to pågår det fortsatt smittesporingen.

Ett av smittetilfellene berører Veiavangen Ungdomsskole, og der må én klasse i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

Annonse

– 22 tilfeller er det høyeste smittetallet som er rapportert på nesten en uke. Men vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, og når vi ser smittetallene over tid, ser det fortsatt ut til å være et synkende smittetrykk i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Men han understreker at situasjonen er svært skjør og usikker. Med et så høyt smittetrykk som det fortsatt er i kommunen, skal det ikke mye til for at smitten stiger igjen, og da kan smittetallene stige veldig fort.

– Det er fortsatt en veldig smittsom virusvariant som dominerer i Drammen kommune. Vi har heldigvis stort sett sluppet unna både sørafrikanske og brasilianske virusmutasjoner så langt, men så godt som alle smittetilfellene som oppdages nå for tiden, er av den engelske varianten. Og den smitter altså veldig lett. Derfor er det helt avgjørende at alle fortsatt følger smittevernreglene og anbefalingene som gis, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 310 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er åtte færre tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dersom smittetallene holder seg på omtrent samme nivå som de siste dagene, så vil det løpende tallet for påviste smittetilfeller de siste 14 dagene, synke noe i tiden som kommer. Men den siste uka er det påvist 128 nye smittetilfeller, så hvis tallene stabiliserer seg på dette nivået, vil altså 14-dagerstallet om én uke ligge på rundt 250.

Gjelder ikke Drammen
– Det er for høyt til at vi kan si at situasjonen er oversiktlig og grei i Drammen kommune. Vi må redusere smittespredningen ytterligere for at smittesituasjonen skal tilsi at det er mulig å lempe på smitteverntiltakene i Drammen kommune. I går la regjeringen fram en liste over nasjonale tiltak som reverseres. Så det er en god del kommuner i Norge som får ganske markante lettelser i koronatiltakene i slutten av uka. Men dette gjelder ikke for Drammen. Vi er fortsatt omfattet av de strengeste koronarestriksjonene ut neste uke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Strenge regler under Ramadan
– Ramadan startet i går og varer de neste fire ukene. Smittevernreglene kan endre seg underveis, men nå er det strenge regler som legger begrensninger på hva vi kan gjøre under Ramadan. For tiden bør vi blant annet unngå besøk og sammenkomster i private hjem. Det er viktig at gjennomføringen av alle typer markeringer, også Ramadan, gjøres på en måte som ikke bidrar til økt smittespredning, selv om det betyr at markeringen blir annerledes enn vanlig, sier kommuneoverlegen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.781 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge har kjent smittevei og det er ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 337 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 132 er smittet i 2021.

Del:
Annonse