25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kunne denne uken opplyse om hele 106 mill. kroner til Buskerudbyen. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Belønningsmidler til Buskerudbyen skal gi lavere billettpriser

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikken.
Annonse

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Belønningsavtalene stimulerer til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Målsettingen er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Annonse

Trafikktall fra Buskerudbyen viser en reduksjon i personbiltrafikken. Samtidig har det vært en betydelig reduksjon i antallet kollektivreiser det siste året. Endringene må ses i sammenheng med effektene koronarestriksjonene har hatt på mobiliteten i 2020, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– 2020 var et annerledes år, og jeg er glad for at Buskerudbyen nå får utbetalt disse midlene. Arbeidet for et grønnere bymiljø er til beste for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Hareide.

Del:
Annonse