2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune sier at det ikke er uvanlig å ha lavere tall på lørdager enn ellers i uka. Syv er likevel gledelig, mener han.

Kun syv nye smittetilfeller i Drammen siste døgn

Det siste døgnet har kun syv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. I Øvre Eiker er det heller ikke i dag rapportert om nye tilfeller.
Annonse

Det er kjent smittevei for fire av de smittede i DRammen, for to er det ukjent smittevei, og én har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Det er ikke påvist smitte med konsekvens for barnehager, skoler eller kommunale institusjoner.

Annonse

Antallet med påvist smitte de siste 14 dagene er nå 281. Dette er en nedgang fra 303 i går. Det er første gang siden 14. mars dette tallet er under 300.

– Det er gjerne færre tilfeller påvist på lørdager, enn andre ukedager. Dette mønsteret har vi sett over tid, og at det var færre tilfeller å rapportere i dag sier ikke så mye om utviklingen. Forrige lørdag ble det påvist 6 smittetilfeller. Enkeltdager med høyere tall kan vi heller ikke tillegge stor vekt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Dager med lave smittetall må vi likevel kunne glede oss over, og bruke som inspirasjon. Når vi følger smittevernreglene, vil vi klare å stoppe smittespredningen. Det er en del som synes det er mange regler, men de grunnleggende reglene kan oppsummeres nokså enkelt. Holde avstand, ha god hygiene, og bli hjemme og ta koronatest når du er syk, sier kommuneoverlegen. 

– Kommunen har også en oversikt over hvilke regler som gjelder i Drammen, og denne oversikten oppdateres når reglene blir endret. Jeg vil anbefale at alle leser der, både når de skal oppdatere seg på hva som gjelder, og når de trenger å sjekke spesielle spørsmål, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.852 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 134 er smittet i 2021.

Del:
Annonse