12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittetrykket i Drammen er synkende, men fortsatt for høyt, mener kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

15 nye smittetilfeller i Drammen – kun ett i Øvre Eiker

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle.
Annonse

Det er kjent smittevei for 14 av de smittede i Drammen, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Det er påvist koronasmitte som får konsekvenser for tre skoler i Drammen kommune. Dette gjelder Åssiden skole, Mjøndalen skole og Svelvik ungdomsskole. Både elever og lærere settes i karantene som følge av disse smittetilfellene.

Annonse

I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Gulskogen barnehage og Norlandia Sprellopp barnehage i Solbergelva. Ved begge steder settes barn og voksne som er nærkontakter av smittet person, i karantene.

– Vi rapporterte et veldig lavt smittetall i går på grunn av en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus. Det meldes om at det fortsatt er noen problemer, så det er fortsatt noen prøver vi ikke har fått svar på, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Ettersom det fortsatt er noen tekniske problemer er kommuneoverlegen litt forsiktig med å sammenligne dagens smittetall med det som er blitt rapportert den siste tiden. Først når de tekniske utfordringene ved sykehuset er utbedret og man er à jour med analysene, vil det være mulig å si noe tydeligere om hvordan smitteutviklingen er disse dagene.

Fallende trend
I løpet av det de siste 14 dagene er det påvist 251 nye smittetilfeller. Trenden er fortsatt fallende, men det er altså knyttet en viss usikkerhet til disse tallene på grunn av forsinkelse i analysen av prøvene som er tatt.

– Smittetrenden ser uansett positiv ut. Vi mener fortatt at smittetrykket er fallende, og det er vi glade for. At smittetallene faller etter at vi har levd med de strengeste smitteverntiltakene i fem uker er naturlig. Men smittetallene for Drammen kommune er fortsatt altfor høye, spesielt med tanke på de restriksjonene vi har hatt over lengre tid. For at det, ut fra et smittevernperspektiv, skal være forsvarlig å åpne lokalsamfunnet i vesentlig grad igjen, må vi få ned smittetallene en god del til, sier Johannessen.

De regionale tiltakene som omfatter Drammen kommune, gjelder til og med søndag 25. april. Nasjonale myndigheter gjør en ny vurdering i løpet av denne uka av om de regionale tiltakene skal videreføres i en eller annen form eller om de skal avvikles. Drammen kommune har uansett en lokal forskrift på tiltaksnivå 5B som gjelder dersom de regionale tiltakene avvikles.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.868 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er nærkontakt til en smittet, og befant seg allerede i karantene. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 341 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 136 er smittet i 2021.

Del:
Annonse