13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen vil ha lettelser i tiltakene i Drammen og omegn med så lave smittetall som det har vært den siste tiden.

Sterkt fallende smittetrend i Drammen – syv nye tilfeller

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det nok en dag med kun ett tilfelle.
Annonse

Det er kjent smittevei for fire av de smittede i Drammen, mens smitteveien er ukjent for de siste tre.

Ved Fjell skole får noen elever og ansatte forlenget karantenetiden som følge av et smittetilfelle. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av dagens smittetilfeller.

Annonse

Ved Fjell bo- og servicesenter er tre beboere satt i karantene som følge av et smittetilfelle hos en medarbeider.

– Færre enn 10 nye smittetilfeller er veldig positivt og et godt tegn på at vi er på riktig vei. Sykehuset rapporterer nå også at de er à jour med analysene som ble forsinket på grunn av tekniske problemer i helgen. Så når vi ser de fire siste dagene samlet, så er det rapportert om totalt 30 nye smittetilfeller disse dagene. Det gir et gjennomsnitt på 7,5 tilfeller pr. dag, og det er lovende hvis vi klarer å holde oss på dette nivået og gjerne enda litt lavere i tiden som kommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Vil ha lettelser
Dette er den sjette uka med de strengeste smitteverntiltakene i Drammen kommune. Siden 16. mars har kommunen vært omfattet av den regionale forskriften som regulerer tiltakene. Nå som smittetrykket er på vei ned, har ordfører Monica Myrvold Berg signalisert til nasjonale helsemyndigheter at det forventes snarlige lettelser i tiltakene.

– Det er veldig tøft for alle å leve med så strenge tiltak over så lang tid. Nå er smittetrykket på vei ned, og da mener vi det er grunnlag for å lette på en del av tiltakene. Dersom regjeringen velger å fortsette med regionale tiltak, må vi nok være forberedt på at Drammen kommune vil bli omfattet av disse i en eller annen grad. Vi har signalisert at vi ønsker lettelser, og så får vi avvente å se hva nasjonale myndigheter velger å gjøre, sier ordføreren.

De nåværende smitteverntiltakene gjelder til og med søndag 25. april. Hvorvidt det gjøres endringer i smitteverntiltakene før søndagen er foreløpig usikkert, men det vil komme en avklaring i løpet av uka på hvilke tiltak Drammen kommune eventuelt er omfattet av etter 25. april.

– Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. Vi er selvfølgelig glade for at tallene peker i riktig retning, men 221 tilfeller i løpet av den siste toukersperioden er et høyt tall, sier Monica Myrvold Berg.

Hun mener derfor er det nødvendig at vi fortsatt har tiltak som skal begrense smittespredningen.

– Men jeg er imponert over innbyggernes tålmodighet og måten de har bidratt til å snu den negative smitteutviklingen vi hadde etter vinterferien og fram mot påske. Nå er det viktig at denne innsatsen ikke har vært forgjeves, så alle må fortsatt unngå situasjoner hvor de kan sette seg i fare for å bli smittet, sier hun.

– Det betyr at vi må holde avstand til hverandre og begrense hvor mange vi omgås en stund til. Men forhåpentligvis går vi noen lysere og varmere måneder i møte hvor vi i alle fall kan være sammen på en annen måte enn de siste ukene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.875 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen var allerede i karantene, som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Det er ikke registrert noen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 342 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 137 er smittet i 2021.

Del:
Annonse