2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittevernoverlege Einar Sagberg registrerer at smitten går opp igjen i Drammen, men vil ikke dra noen konklusjoner basert på dagens tall på 22 nye smittede. Eknes skole er blant de berørte. (Foto: Drammen kommune)

Eknes-elever i karantene etter nytt smittetilfelle på skolen

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker holder smitten seg lavt med kun ett nytt tilfelle.
Annonse

Det er kjent smittevei for 13 av de smittede i Drammen, mens smittesporingen fortsatt pågår for de ni øvrige.

Ved Danvik skole settes en klasse i karantene som følge av påvist smitte. Også ved Eknes ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og disse smittetilfellene får konsekvenser for både elever og lærere som må ut i karantene.

Annonse

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Dagens smittetall er det høyeste på nesten en uke, og i løpet av de siste to ukene er det rapportert høyere smittetall bare én gang. De nærmeste dagene blir viktige med tanke på hvordan smitteutviklingen går. Vi har nå hatt en lengre periode med nedadgående smittetrend, men hvis vi får mange dager på rad med mer enn 20 tilfeller, vil det være bekymringsfullt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at det ikke er mulig å trekke noen konklusjoner basert på enkelttall. Derfor vil han heller ikke legge for mye vekt på dagens tall. Fortsatt viser tallene for påvist smitte i den foregående toukersperioden en positiv utvikling. I går ble det rapportert om 222 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. I dag har tallet sunket ytterligere til 209 tilfeller.

Viderefører rødt nivå
I går ble det besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå ved barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene i Drammen kommune i ytterligere én uke. Det betyr at rødt tiltaksnivå videreføres fram til og med fredag 30. april. Planen er deretter å gå over til gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai.

Det gjøres imidlertid unntak for barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Der planlegges det med rødt tiltaksnivå i alle fall fram til og med 7. mai. Hva som skjer fra og med mandag 10. mai, blir det tatt stilling til i begynnelsen av mai.

– Da vi fikk en smitteoppblomstring etter vinterferien, utgjorde barn og unge en stor andel av de smittede. Dette har endret seg, og nå er ikke smittetrykket høyere blant barn og unge enn blant voksne. Det er derfor ikke grunnlag for så strenge smitteverntiltak i barnehager og skoler, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3.897 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet et nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er registrert som nærkontakt til et annet smittetilfelle. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og med lavt smittenivå.

Det er med dette registrert totalt 343 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 138 er smittet i 2021.

Del:
Annonse