25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bengt Morten Olufsen går tur med hunder hver dag gjennom Dynge i Gamle-Hokksund og ser hvor fort det kjørs i denne trange gata.

Startet opprop om fartshumper på Dynge i Gamle-Hokksund

(Oppdatert kl. 21.20) Bengt Morten Olufsen vil ha fartshumper i Dynge i Gamle-Hokksund. Men han møter liten forståelse fra kommunen. Pr. 22. april har 75 personer signert på oppropet via nettet.
Annonse

I oppropet heter det at det er høy hastighet og klare brudd på fartsgrensen på 30 km/t i Dynge og at dette oppleves som en trafikkrisiko. Det er mange som benytter Dynge som turvei og uten fortau kan det til tider virke som om det bare er et tidsspørsmål før ting går fryktelig galt.

– Det er merkelig at vi har fartshumper i samme vei litt lenger nede der veien heter Plassen. Her er veien bredt og oversiktlig og delvis med fortau, til og med på begge sider. Men der hvor veien er smalest og mest uoversiktlig er det ikke fartshumper, sier Olufsen som dynes dette er merkelig.

Annonse

I oppropet ber han om fartshumper hele veien i Dynge opp til Hobbelstadgata før vi opplever en alvorlig ulykke. Men andre igjen vil gjerne forlenge denne strekningen helt opp til Vendelborg. Situasjonen er nemlig lik på hele strekningen med høy hastighet og trange veier uten fortau.

Du kan se oppropet her og signere om du ønsker fartshumper i Dynge.

Lenke til oppropet her

Initiativtakeren regner med å kunne sende over listen til kommunen etter helgen.

Vil ha nye fartsmålinger
– Det er planlagt gjennomføring av trafikkmåling før sommeren. Målingen vil sannsynligvis skje ved Risøraveien 1 og dette vil kunne gi et beslutningsgrunnlag, sier tjenesteleder for vei og park, Halvard Solem til Eikernytt.no.

Han opplyser at det i år planlegges VA-sanering i Gamle Hokksund med foreløpig planlagt gjennomføring i 2022. Dersom det ikke blir besluttet å gjøre tiltak etter målingene i år vil det etter VA-saneringen kunne gjennomføres nye målinger dersom det gjøres tiltak på veien som kan føre til økte hastigheter.

I klartekst betyr det at kommunen regner med økte hastigheter etter at veien er nyasfaltert etter at vann- og avløpsanleggene er lagt ned. I dag er veien i dårlig forfatning, noe som krever en redusert hastighet på deler av strekningen.

Kan gå flere år
Tjenesteleder for vann og avløp i Øvre Eiker, Vegard Knutsen, sier i en kommentar til Eikernytt.no i kveld at det trolig vil ta flere år før de kommer i gang med arbeidene i Gamle-Hokksund.

– Vi har akkurat startet et forprosjekt for å se hva vi skal prioritere, men er helt i startfasen. Hovedvannledningen til Hokksund går gjennom Gamle-Hokksund og Hobbelstadjordet, men vi har ikke hatt store utfordringer med den så langt, sier Knutsen.

Ettersom forprosjektet akkurat er startet og dersom det ikke skjer noe med vannledningen mellom Vendelborg og Hokksund, vil det etter all sannsynlighet ta flere år før arbeidene starter med en utskiftning av ledningen. Det er satt av noen penger til anlegget på langtidsbudsjettet.

Ifølge Knutsen er det anlegg på Loesmoen som nå må prioriteres.

– Vi jobber fra hjemmekontor og på Teams om dagen og det er langt fra så effektivt som å kunne sitte rundt bordet med kartverket og legge planer, sier han.

Del:
Annonse