19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

HAR ARBEIDSGIVERANSVAR: Arbeidstilsynets mål er å bidra til at norske arbeidsplasser ikke blir rammet av koronasmitte. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet vil bidra til at landbruket unngår koronasmitte

Utenlandske gjestearbeidere kommer nå til landet for å jobbe med grønnsaker, frukt og bær i landbruket. For å bidra til å begrense smitte, skal Arbeidstilsynet informere norske bønder om gjeldende regelverk og føre tilsyn med blant annet smittevern og innkvartering.
Annonse

– Bøndene står foran en krevende sesong med lavere tilgang på arbeidskraft enn vanlig, og med mange regler å forholde seg til. I tillegg til vanlige HMS-, lønns- og arbeidstidsregler, må de som arbeidsgivere sette seg inn i strenge regler om gjennomføring av innreisekarantene og smittevern, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Veiledning før tilsyn
Rundt 20.000 arbeidstakere reiser normalt til Norge for å jobbe for virksomheter som produserer grønnsaker, frukt og bær. Koronapandemien fører til at færre har lov til passere landegrensene i år, men grøntnæringen kan søke til Landbruksdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjonene dersom utenlandsk arbeidskraft er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

Annonse

Mange utenlandske arbeidstakere kommer fra land med høyere smittetrykk enn i Norge. I tiden som kommer, vil derfor Arbeidstilsynet veilede norske bønder i gjeldende regelverk og gjennomføre tilsyn hvor innkvartering og smittevern er blant det som skal kontrolleres.

I et informasjonsbrev som sendes ut til næringen i disse dager, informerer de om hvordan bøndene kan overholde regler for smittevern, karantene og innkvartering, hvor de kan søke om å bruke utenlandsk arbeidskraft og hva Arbeidstilsynet vil kontrollere ved tilsyn. De sender informasjonsbrevet både til bøndene og til organisasjonene deres.

Ønsker å følge reglene
– Vi opplever at de fleste arbeidsgiverne ønsker å gjøre ting riktig, men at enkelte har utfordringer med å sette seg inn i regelverk som endres til dels ofte. Arbeidstilsynets mål er å bidra til at norske arbeidsplasser ikke blir rammet av koronasmitte. Vi ønsker derfor en god dialog med bøndene gjennom hele sesongen, sier Trude Vollheim.

Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet prioritere kontroll med:

• At innkvartering som arbeidsgivere tilbyr utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene, er forhåndsgodkjent og forsvarlig.

• At ordinær innkvartering er forsvarlig og ifølge regelverket.

• At smittevernet på arbeidsplassen ivaretas.

• At virksomheten etterlever kravene til bruk av setebelte.

• At kravene til arbeidstid etterleves.

• At kravene til allmenngjort lønn etterleves.

Innkvartering for innreisekarantene må forhåndsgodkjennes
Hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal bo på karantenehotell i innreisekarantenen. Arbeidsgivere som ønsker å stille innkvartering til disposisjon for de utenlandske arbeidstakerne sine i innreisekarantene, kan få unntak fra hovedregelen. Det forutsetter at innkvarteringen er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

SKAL VEILEDE OG FØRE TILSYN: – Vi opplever at de fleste arbeidsgiverne ønsker å gjøre ting riktig, men at enkelte har utfordringer med å sette seg inn i regelverk som endres til dels ofte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Del:
Annonse