24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I dag lettes noen av smittetiltakene i Drammen og siste døgn var det kun syv nye tilfeller av korona. Samtidig fortsetter vaksineringen og kommuner ber folk registrere seg. (Illustrasjon)

I dag åpner Drammen litt opp – med kun syv nye smittetilfeller

I dag åpner Drammen noe opp på de strenge tiltakene som har vært de siste ukene. Samtidig er kun sju personer som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle sju. I Øvre Eiker er det ingen nye tilfeller det siste døgnet.
Annonse

Dagens smittetilfeller berører én barnehage og tre skoler. Det er påvist smitte i Danvik barnehage, og både barn og voksne settes i karantene. Det er også påvist smitte ved Aronsløkka skole, Danvik skole og Galterud skole. Ved to av skolene settes både elever og lærere i karantene. Ved Danvik skole er elevene i karantene som følge av et tidligere tilfelle, men ytterligere én lærer settes i karantene.

– De to siste dagene er det påvist en god del færre tilfeller enn det vi hadde inn mot helgen. Vi kan selvfølgelig håpe at smittetallene går litt ned igjen, men vi antar i første omgang at de lave smittetallene har sammenheng med at det har vært helg. Vi har mange ganger sett lavere smittetall i helgene ettersom det også er færre som tester seg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Annonse

I løpet av de siste to ukene er det påvist 207 nye smittetilfeller. Dette er lavere enn tallet som ble rapportert både lørdag og søndag.

– Vi har hatt en lang periode med nedgang i smittetrykket. Det er for tidlig å slå fast at smittetrykket er på vei opp igjen, selv om smittetallet for den foregående toukersperioden gikk litt opp både lørdag og søndag. De nærmeste dagene vil gi oss et bedre svar på om smittetrykket fortsatt er synkende eller om det snur igjen, sier Sagberg.

Gjort lettelser – men nytt møte i morgen
Det er nå gjort noen lettelser i koronarestriksjonene. Drammen kommune er stadig omfattet av de regionale tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense spredningen av koronasmitte. Tiltakene ligger nå på det nest høyeste nivået og er fortsatt strenge. Formannskapet i Drammen kommune skal vurdere smittesituasjonen lokalt i sitt møte i morgen og tar da stilling til om det skal innføres tiltak lokalt utover de regionale tiltakene som gjelder.

– Uavhengig av hvilke tiltak som eventuelt innføres lokalt, er det viktig at alle innbyggerne følger smittevernreglene og -anbefalingene som er gitt. Vi har hatt en veldig bra utvikling fra det høye nivået vi lå på for en måneds tid siden. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at smittetrykket fortsatt er for høyt i Drammen kommune. Med så mange som over 200 smittetilfeller de foregående 14 dagene, er vi fortsatt sårbare for en plutselig smitteoppblomstring igjen dersom mange samles for tett på hverandre. Med den virusvarianten som dominerer nå, er risikoen veldig stor for at mange smittes, dersom det er mange som samles og noen av dem er smitteførende, sier smittevernoverlegen.

Satt 28.100 vaksinedoser
I forrige uke ble det satt 1973 vaksinedoser i Drammen kommune, og dermed er satt totalt 28.100 doser. Det er primært innbyggere i gruppe fem som ble vaksinert sist uke. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3.800 vaksinedoser. Om lag 2.800 av disse dosene går til innbyggere som skal få sin første dose.

Vaksineringen av gruppe fem fortsetter, men det blir også oppstart av gruppe seks som er innbyggere i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer.

Drammen kommune mottar fortsatt lister fra fastlegene, og personer i risikogruppene kalles inn fortløpende til vaksinering. Det er viktig at de som mottar SMS om at de kan bestille time til vaksinering, går inn og bestiller time eller gir beskjed om at de ikke ønsker vaksine.

Har sendt brev
Drammen kommune har nå sendt ut brev til alle innbyggere mellom 18 og 64 år og bedt dem om å registrere hvorvidt de ønsker vaksine eller ikke. Når vaksineringen av innbyggere med underliggende sykdommer i risikogruppene 5, 6 og 7 er ferdig, starter vaksineringen av innbyggere som ikke har underliggende sykdommer. Da er det første innbyggere i alderen 55-64 som står for tur, før det blir innbyggere i alderen 45-54 år og deretter aldersgruppen 18-44 år.

Ut fra forventede vaksineleveranser de kommende ukene antas det at førstegangsvaksineringen av alle innbyggere med underliggende sykdommer er fullført i løpet av uke 18 eller 19, altså før 17. mai.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3951 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 346 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 141 er smittet i 2021.

Del:
Annonse