16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale og kommunedirektør Trude Andresen inviterer næringslivet til kontaktmøte på Teams for å snakke om og høre om næringsutvikling i Øvre Eiker.

Kontaktutvalg for en mer næringsvennlig kommune

Hvordan skal Øvre Eiker bli en enda mer næringsvennlig kommune? Det spørsmålet stiller ordfører Knut Kvale og kommunedirektør Trude Andresen med flere i morgendagens første kontaktutvalg overfor næringslivet.
Annonse

Tirsdag 27. april har kontaktutvalg for næringslivet i Øvre Eiker møte. På planen står blant annet næringsutvikling sett i lys av at kommunen nå skal rullere sitt viktigste styringsdokument – kommuneplanen.

Under overskriften «Næringsutvikling – hva er en næringsvennlig kommune?» skal blant annet næringslivsforeningen innlede og presentere forslag til felles satsning i regionen for å tiltrekke seg nytt næringsliv.

Annonse

Ordfører Knut Kvale og kommunedirektør Trude Andresen vil snakke om hva vi vet at virker for å være en næringsvennlig kommune og hva slags ambisjonsnivå kommunen skal legge seg på.

Møtet er på Teams fra kl. 15 til 17, og du kan følge livesending på kommunens hjemmeside.

Her er agendaen for møtet i sin helhet:

Kl. 15.00-15.15: Velkommen ved ordfører. Presentasjonsrunde – hvem er med i møtet fra de folkevalgte, fra næringslivet (Næringsforeningen + ressursgruppa) og fra administrasjonen i kommunen.

Kl. 15.15-15.45: Arbeidslivskriminalitet. 
– Innledning fra politikontakt Pål Sørensen om hva arbeidslivskriminalitet er, hvilke bransjer er utsatt/topper statistikk, hva gjør politiet, hvordan ser bildet ut i vår region og kommune.

– Dialog om hva næringslivet selv kan gjøre, og eventuelt om det skal innledes samarbeid mellom politiet, næringslivet og kommunen om dette.

Kl. 15.45-16.30: Næringsutvikling – hva er en næringsvennlig kommune?

– Innledning om ambisjonsnivå og arbeid med kommuneplanen. Hva vet vi virker for å være en næringsvennlig kommune ved ordfører og kommunedirektør.

– Innledning fra Næringsforeninga. Forslag til felles satsning i regionen for å tiltrekke oss nytt næringsliv.

Dialog

Kl. 16.30-16.45: Regionalt samarbeid

– Kort orientering om samarbeid i Drammensregionen ved kommunedirektøren.

– Spørsmål og dialog

Kl. 16.45-17.00: Korona, andre aktuelle saker og avslutning.

– Aktuelle saker fra næringslivet, herunder konsekvenser av korona.

– Aktuelle saker fra kommunen.

Del:
Annonse