26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, er glad for nedgangen i ledigheten som først og fremst kommer av lettelser i tiltakene innen butikk og salg.

19.400 registrert som arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken

I april var 19.391 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 7,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 646 færre enn ved utgangen av mars.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå 366 helt ledige, noe som er en nedgang på 59 fra mars måned og hele 558 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg er det 113 som er på ulike tiltak og dette r 51 flere enn på samme tid i fjor.

I Drammen er det nå 3.037 helt ledige. Det er 59 flere enn ved utgangen av mars, men hele 2.679 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 492 på tiltak, noe som er 191 flere enn på samme tid i fjor.

Annonse

I Vest-Viken har ledigheten gått ned med 12.790 siden april i fjor, mens antallet på tiltak har økt med 500 personer.

Fortsatt høye tall
Blant arbeidssøkerne var 11.183 personer registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like over landsgjennomsnittet, som ligger på 4,2 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 12.808 personer, noe som tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.583 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 32.360 helt ledige personer i april, noe som tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av mars, er det nå 277 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 2,4 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 187 personer (- 1,4 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I april var 6.583 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 459 personer (- 6,5 prosent) sammenlignet med mars. De delvis ledige utgjør nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Som en konsekvens av lettelser i nasjonale smitteverntiltak har vi de to siste ukene sett en nedgang i ledigheten i vår region. Nedgangen gjelder blant annet næringer som butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Del:
Annonse