28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittesituasjonen i Drammen stabiliserer seg og i Øvre Eiker er det fortsatt meget lav smitte. (Illustrasjon)

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker – 12 i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. I Drammen er det registrert 12 tilfeller.
Annonse

Begge tilfellene i Øvre Eiker er nærkontakter til tidligere smittetilfeller, og er smittet på arbeidsplass i en annen kommune. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 355 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 150 er smittet i 2021.

Annonse

Tolv nye smittetilfeller siste døgn
Det er siste døgnet er det påvist koronasmitte hos tolv innbyggere i Drammen kommune. Smitteveien er kjent for alle.

Dagens smittetilfeller berører Danvik barneskole, der elever og lærere settes i karantene. Ved Dalegårdsveien barnehage settes ytterligere noen barn i karantene. Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt.

Med dagens smittetilfeller passerer de 4.000 koronasmittede personer i Drammen kommune. 21. mars passerte de 3.000 smittede. Det forteller oss hvor stort smittetrykket har vært i kommunen den siste drøye halvannen månedene. Antall smittede den siste måneden er 515. Det er i underkant av halvparten av antall smittede i mars.

– Det er på ingen måte hyggelig å konstatere at vi har passert over 4.000 smittede, men det er heldigvis noen lyspunkter med dagens status. Vi ser at ser at toukerstallet fortsetter å synke. Det viser at vi er på rett vei, sier kommuneoverlege John David Johannessen, og legger til:

– Det at vi har kjent smittevei for alle i dag, og svært få med ukjent smittevei de siste dagene, er også positivt. Likevel så må vi et stykke under 10 tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen.

På grunn av smitteutbruddet ved Danvik skole, der flere klassetrinn har vært berørt, har skolen vært stengt siden onsdag 28. april. Samtlige elever har fått digital undervisning. Dette ble gjort for å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse smittespredning. Tiltaksnivået ved Danvik skole vil derfor fortsatt være på rødt i nivå den kommende uken

For de fleste barnehager, barneskoler og ungdomsskoler endres tiltaksnivået førstkommende mandag til gult nivå. Men det altså noen unntak. I tillegg til Danvik skole gjelder unntaket, som tidligere meldt, barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Her videreføres rødt nivå ut uke 18.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.010 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse