17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innbyggerne i Øvre Eiker er stort sett fornøyd med informasjonen de får fra kommunen, slår kommunedirektør Trude Andresen (t.v.) og kommuneoverlege Anne Aune fast. (Foto: Stine Klokseth)

Innbyggerne svært godt fornøyde med kommunens korona-informasjon

I en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Øvre Eiker, svarer 75 prosent at de er fornøyde med kommunens informasjon rundt koronasituasjonen. Enda flere svarer at de er positive til koronavaksine.
Annonse

Det er Sentio Research Norge som har gjennomført undersøkelsen for Øvre Eiker kommune. Over 500 innbyggere er oppringt og har svart på spørsmål om hvor fornøyde de er med kommunens koronainformasjon og hvordan de stiller seg til vaksine.

De som ikke er fornøyde med kommunens informasjon, er også bedt om å komme med forslag til hva de savner, og hvordan kommunen kan forbedre seg, skriver kommunen i en pressemelding.

Annonse

Fokus på kommunikasjon
Øvre Eiker kommune har siden mars i 2020 hatt fokus på at innbyggerne skal få informasjon om pandemisituasjonen lokalt i Øvre Eiker, blant annet daglig status for smitte med kommuneoverlegens vurderinger, hvilke regler og anbefalinger som til enhver tid gjelder for vår kommune, og mye informasjon om vaksinasjon. 

Kanalene kommunen bruker for å nå innbyggerne, er blant andre egen hjemmeside, sosiale medier som Facebook og Twitter, trykket informasjon i aviser, digital annonsering på nettaviser, SMS og brev.

I undersøkelsen svarer 54 prosent av innbyggerne at de er svært fornøyde med kommunens informasjon, mens 21 prosent svarer at de litt fornøyd. 17 prosent svarer at de verken er fornøyd eller misfornøyd, mens kun tre prosent svarer at de er litt misfornøyd og tre prosent at de er svært misfornøyd.

– Jeg er glad for å se at de aller fleste innbyggere i Øvre Eiker er fornøyde med den jobben vi gjør for å informere om koronasituasjonen. Vi prøver å tenke på hvilke kanaler vi skal bruke for å nå forskjellige mennesker, og kommunikasjonsfolkene hos oss er på jobb syv dager i uka for å informere ut og svare på spørsmål som folk sitter med, sier Trude Andresen, som er kommunedirektør og leder for kriseledelsen i kommunen.

Mange positive til vaksine
Innbyggerne ble også stilt spørsmål om de selv er positive til å ta koronavaksine når de får tilbud. 64 prosent av de spurte sier at de er positive til vaksine. Slår vi sammen disse med andelen som allerede har blitt vaksinert på 21 prosent, får vi at 85 prosent er positive. Syv prosent svarer at de er usikre, mens åtte prosent er negative.

– At så mange er positive til vaksine, bekrefter de gode tilbakemeldingene vi får fra folk som tilbys vaksine. Mange uttrykker takknemlighet når de får satt vaksine. Og så håper jeg flest mulig av de som er usikre, ser viktigheten av flokkimmunitet ved at mange nok vaksineres slik at vi kan åpne samfunnet igjen og leve som vi har gjort før, sier kommuneoverlege i Øvre Eiker, Anne Aune.

Del:
Annonse