18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er totalt 10 smittetilfeller i Drammen og Øvre Eiker siste døgn. Og nå får kommunene økt vaksineringskapasitet. (Illustrasjon)

Tre dager med under 10 smittede i Drammen – ett i Øvre Eiker

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er første gang siden tredje smittebølge traff byen at det er færre nn 10 tre dager på rad. I Øvre Eiker er det registrert ett nytt tilfelle.
Annonse

Sju av tilfellene i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet, mens smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet for den siste personen.

Det er påvist ett smittetilfelle i tilknytning til Dalegårdsveien barnehage. Dette smittetilfellet medfører at barn og voksne som allerede er i karantene, får forlenget karantenetiden.

Annonse

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– For første gang siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune for snart to måneder siden, har vi tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller. Det er veldig gledelig, og forhåpentligvis også et signal om at smittetrykket er ytterligere redusert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

– Vi er nå på det laveste nivået siden den tredje smittebølgen startet, men vi har fortsatt et smittetall for den foregående toukersperioden som ligger tre ganger så høyt som for to måneder siden. Så det er fortsatt viktig at vi er gode på smittevern alle sammen. Men hvis vi i første omgang klarer å stabilisere oss på færre enn ti nye smittetilfeller om dagen, så er det veldig positivt. Da vil vi krype nedover mot 100 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode, og jo lavere dette tallet blir, jo mindre blir også risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

Slipper smittekarantene
Fra midnatt ble det gjort en endring i den nasjonale covid-19-forskriften. Nå slipper fullvaksinerte personer å gå i karantene selv om de defineres som nærkontakter av smittede personer. Dette unntaket gjelder i seks måneder etter at du har fått andre vaksinedose.

Personer som bare har fått den første vaksinedosen, unntas fra karanteneplikt hvis de er nærkontakt av smittet person dersom det er mer enn tre uker og mindre tolv uker siden den første vaksinedosen ble satt. I tillegg må vedkommende testes mellom dag tre og sju etter kontakten med den smittede for å unngå karantene.

Flere doser kommer
Det forventes en stadig økning i leveransene av vaksinedoser fremover. Det vil stille store krav til kommunens kapasitet å få satt alle vaksinedosene de nærmeste ukene og månedene. For å sikre at vaksineringen skjer mest mulig effektivt, blir det i tiden fremover kun vaksinering i Drammenshallen. Det eneste unntak er dem som har fått første vaksinedose og venter på dose nummer to. De som allerede har time til vaksinedose nummer to i Ebbestadhallen i Svelvik eller i samfunnshuset i Mjøndalen beholder sine avtaler der.

– I tiden fremover forventer vi store mengder med vaksiner. Vi trenger derfor å være på et sted der vi får jobben unna, til det beste for innbyggerne som venter på vaksine. I Drammenshallen klarer vi å ta unna det store antallet vaksiner som vi forventer å få fremover, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

I Drammenshallen er det mulig å vaksinere tre ganger så mange innbyggere i timen som det er kapasitet til i Ebbestadhallen og samfunnshuset i Mjøndalen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.036 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei, og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer derfor smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 356 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 151 er smittet i 2021.

Del:
Annonse