24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adm. Dir. i Elvia, Kristin Lian og eier av Hokksund-bedriften, OSO, Sigurd Braathen samarbeider om nye tekniske løsninger som skal gi en jevnere belastning av strømnettet.

Ser på smarte løsninger for å holde nettleien nede

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det setter også kapasiteten i strømnettet på prøve. Elvia ser på en rekke smarte løsninger sammen med Hokksund-bedriften OSO for å spre strømforbruket utover i døgnet for å redusere eller utsette nettutbygginger - noe både kunder, selskap og klima vil tjene på.
Annonse

For å bidra ytterligere til elektrifiseringen av samfunnet, og bidra til lavest mulig nettleie, har Elvia et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og gunstige løsninger som sikrer energieffektivitet.

-Vi ønsker å fordele våre kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre et mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Elvia.

Annonse

Batterier og varmtvann
I et nystartet prosjekt for forbrukerfleksibilitet, ser selskapet på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. I den første bereder-piloten, som starter opp i disse dager, deltar rundt 20 kunder i samme transformatorkrets på Biri.

Til høsten vil Elvia ta kontakt med kunder på Sjusjøen for et større pilotprosjekt. De ønsker derfor å se på muligheten for fleksible løsninger som å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke det. Kundene vil også kunne spare penger når det etter hvert innføres døgnvariabel pris.

Samarbeid med OSO i Hokksund
Hokksund-bedriften – OSO – har utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor «trafikk» på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann.

Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgridsenteret på tvers av flere nettselskaper. ENOVA har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett.

Til høsten vil Elvia teste ut de «smarte» varmtvannsberederne i kombinasjon med batterier på Sjusjøen. I begge disse spennende prosjektene tester de funksjonaliteten med tanke på underspenning og det å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil batteritesten gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

Fakta:
Elvia er Norges desidert største nettselskap, som betjener over 900.000 kunder på Østlandet og Innlandet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og rehabiliterer et strømnett på 66.000 kilometer i utstrekning. Ved utgangen av 2020 hadde Elvia distribusjonsnett og leverer strøm til kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Viken og Innlandet. Strømnettet dekker totalt cirka 50.000 km2.

OSO er Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsberedere og markedsleder i Norge gjennom 90 år. OSO er en norskeid familiebedrift med høyteknologisk produksjon i Norge, 200 medarbeidere og omsetning på ca. 600 mill. kroner. Bedriften er en pioner innen miljøarbeid med 50 års innsats for minimal ressursbruk, høy energieffektivitet og ekstrem levetid på produktene, i tillegg til en rekke eksterne miljøtiltak. Som en av verdens første produsenter av rustfrie beredere, har OSO levert samtlige innovasjoner innen berederteknologi på det norske markedet.

Del:
Annonse