20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

KRONIKKFORFATTERE: Rune Kjeldsen (SV), Gro Nyhus (SP), Herman Ekle Lund (V), Cathrin Janøy (MDG) og Eivind Knudsen (AP). (Foto: Drm24 / Drammen kommune)

KRONIKK: Hurra for ytringsreform i Drammen kommune

Tirsdag 4. mai ble en historisk dag for ansatte og folkevalgte i Drammen: For første gang er det vedtatt egne kjøreregler for ytringskultur i Drammen kommune.
Annonse

Vi skal ikke spekulere for mye i hvordan kulturen i gamle Drammen var eller bruke tiden på å rippe opp i gamle sår. Men det er ingen hemmelighet at ord som «fryktkultur» og «munnkurv» har blitt brukt for å beskrive hvordan det var å jobbe i deler av kommuneorganisasjonen.

Kort sagt: Drammen har hatt behov for en tillits- og åpenhetsreform.

Annonse

Mange har snakket om tillitsreform de siste årene, i alle forvaltningsledd, i og utenfor Norge.

Tillit bygges over tid. Det innebærer også systemer som bygges på tillit til våre ansattes kompetanse og faglighet – og tillit mellom arbeidslivets parter i forhandlinger.

Men mest av alt handler det om gjensidig tillit mellom politikere, ansatte og innbyggere.

Saken vi vedtok nå handler om kjøreregler for kontakt mellom ansatte og politikere. Disse reglene skal legge til rette for at ansatte kan delta i samfunnsdebatten med sin kunnskap og kompetanse. På denne måten tror vi at vi folkevalgte får enda bedre informasjon og kunnskap for å fatte sine beslutninger – og at Drammen kommune blir et mer motiverende sted å jobbe.

Kjørereglene er utarbeidet i samarbeid med blant annet tillitsvalgte og vernetjenesten og vi har høy tillit til at disse speiler ønskene og behovene som har vært ytret i alle deler av kommuneorganisasjonen.

Medarbeidernes rett til å ytre seg er grunnleggende sett lovfestet i Grunnloven §100. Dessverre vet vi at mange ansatte har følt på en usikkerhet og frykt for å ta kontakt med oss folkevalgte. Denne frykten er nå vedtaksfestet at du som ansatt ikke lenger trenger å føle på.

Vi ønsker fortsatt at diskusjoner, uenigheter og konflikter løses på lavest mulig nivå. Det er din nærmeste leder som er primært kontaktpunkt, eventuelt verneombud og tillitsvalgt hvis dette fører fram. Vårt primære kontaktpunkt med partene er fortsatt i Partssammensatt Utvalg.

Men føler du fortsatt på behov for å varsle, eller har tips om en viktig sak som du mener en eller flere av oss politikere bør få vite om direkte, så skal du vite at det nå er 100 prosent trygt.

Ingen ansatte skal risikere represalier for å ta kontakt direkte med folkevalgte.

Ingen ansatte skal heller føle på usikkerhet eller ubehag for uønsket direktekontakt fra oss folkevalgte. De nye kjørereglene definerer også tydelig rutiner for hvem i kommuneorganisasjonen vi skal kunne ta kontakt med når. Det er fortsatt rådmannen som er vårt primære kontaktpunkt for spørsmål. Dette henger sammen med prinsippet om at alle folkevalgte skal ha tilgang på den samme informasjonen.

Åpenhet er en forutsetning for gode og opplyste avgjørelser til gode for fellesskapet. En slik åpenhetskultur kan ikke vedtas, den må øves inn over tid. Vi har ingen illusjoner om at dette dokumentet løser kommunens utfordringer over natta. Derfor har vi også stilt klare forventninger til rådmannen om at de nye reglene skal distribueres og innarbeides på en offensiv og tydelig måte, og at rådmannen rapporterer tilbake i høst om status på saken.

En av oss skrev for mange år siden et leserinnlegg om behovet for å «vrenge rådhuset». Med dette vedtaket har vi i hvert fall kommet et stykke på vei i arbeidet med en ytringsreform, slik at vi kan bli en mer åpen, gjennomsiktig og tillitsbasert organisasjon.

Nå gjenstår kulturbyggingen. Vi håper dette vedtaket blir en milepæl i reisen mot en Drammen kommune som er preget av tillit, åpenhet og trygghet i møte med ytring.

Gruppeledere for posisjonen:
Gro Nyhus (SP)
Eivind Knudsen (AP)
Cathrin Janøy (MDG)
Rune Kjeldsen (SV)
Herman Ekle Lund (V)

Del:
Annonse