14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regionlagsleder i Human-Etisk Forbund, Therese Gedde, håper neste års konfirmasjoner går som normalt. I år er flere seremonier flyttet til høsten.

300.000 har valgt Humanistisk konfirmasjon gjennom 70 år

Human-Etisk Forbund markerer 70-års jubileum for konfirmasjonstilbudet. Mye har skjedd siden den aller første konfirmasjonsseremonien fant sted i Universitets aula i Oslo 6.mai 1951. Over 300.000 ungdommer har så langt valgt humanistisk konfirmasjon.
Annonse

– Dette er en viktig markering for oss som viser hva Human-Etisk Forbund har fått til de siste 70 årene, sier regionlagleder Therese Gedde.

Fra 34 til 13.000 konfirmanter
34 konfirmanter sto til det som da het «borgerlig konfirmasjon» i 1951. Siden da har over 300.000 ungdommer valgt Humanistisk konfirmasjon. I 2021 konfirmerer over 20 prosent av årskullet seg gjennom Human-Etisk Forbund, noe som tilsvarer rundt rekordhøye 13.000 konfirmanter.

Annonse

– I tidligere Buskerud fylke er det om lag 630 konfirmanter som velger Humanistisk konfirmasjon hvert år, forteller Therese Gedde.

Det lokale konfirmasjonstilbudet finnes de fleste steder i fylket fra Svelvik i Sør til Hallingdal i Nord.

– Humanistisk konfirmasjon er blitt et naturlig valg for mange, og vi er stolte av å være en del av norsk tradisjon, sier Therese Gedde.

Takket være det frivillige apparatet
Arbeidet med konfirmasjon er en av de største aktivitetene lokallagene til Human-Etisk Forbund driver med.

– Takket være et stort frivilligapparat, med lokale konfirmasjonsutvalg, kursledere og andre frivillige arrangerer vi hvert år konfirmasjonskurs og seremoni for over 630 konfirmanter, sier hun.

Gjennom konfirmasjonstiden skal unge få mulighet til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem. Kurset de får i forkant av seremonien, tar blant annet opp temaene livssyn, identitet og kritisk tenkning.

Går mot ny sesong, selv om denne har blitt litt amputert
Koronasituasjonen har fått sitt å si for gjennomføring av årets kurs og seremonier. Human-Etisk Forbund har måttet gjøre tilpasninger, og måtte dessverre utsette en del seremonier til høsten.

Likevel gjør organisasjonen seg allerede nå klar for neste års konfirmasjonssesong.

– Det er ikke lenge til påmeldingen til neste års konfirmasjoner starter, og det gleder vi oss veldig til. Her i Buskerud åpner påmelding 31. mai for foresatte som er medlemmer av Human-Etisk Forbund, og 7. juni for andre.

Del:
Annonse