17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tonje Brenna er ikke fornøyd med revidert nasjonalbudsjett og hva det gir av signaler for kollektivtransporten. (Foto: Viken)

Revidert nasjonalbudsjett: Frykter for høstens rutetilbud

I dag la regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det gjelder blant annet kompensasjon for bortfall av inntekter i kollektivtilbudet.
Annonse

– Midlene regjeringen bevilger til kollektivselskapene holder ikke lenge, mener fylkesrådsleder Tonje Brenna (AP). Hun frykter at rutetilbudet kan bli svekket allerede til høsten.

I forslaget til revidert statsbudsjett foreslår regjeringen en økning i bevilgningen til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner for å dekke tap i kollektivtransporten etter sviktende billettinntekter under pandemien. Det kommer i tillegg til de midlene som allerede er bevilget i statsbudsjettet for 2021.

Annonse

Beregninger viser at disse midlene kun vil rekke til august eller september. Brenna påpeker at bevilgningene ikke gjør kollektivselskapene i stand til å tenke på det langsiktige rutetilbudet.

– Det er selvsagt helt på sin plass at det kommer mer midler til kollektivtransporten. Men dette er ikke nok for å dekke tapene for 2021 og heller ikke tapene frem til oktober, slik regjeringen legger opp til. Dette skaper usikkerhet for i år, men også for rutetilbudet fremover, sier Brenna.

– Kollektivselskapene må planlegge kollektivtrafikken ut året, og da er det viktig å få forsikringer om hva som vil bli kompensasjonen fra staten ut 2021. Det får vi ikke med regjeringens budsjettforslag, sier Tonje Brenna.

– Dersom ikke staten bidrar med videre kompensasjon er jeg redd det vil gå ut over rutetilbudet og driften allerede fra høsten. Vi risikerer da å miste mange kollektiv-brukere, fordi vi må ta ned tilbudet svært mye før passasjerene er tilbake i en ny normalsituasjon, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Del:
Annonse