15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt en del smitte i enkelte miljøer i Drammen, melder smitteoverlege Einar Sagberg.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker – fire i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. I Drammen er det kun fire nye tilfeller.
Annonse

I Øvre Eike var personen allerede i karantene som nærkontakt til et annet smittetilfelle. Smittemiljøet vurderes som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 366 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 161 er smittet i 2021.

Annonse

Fire nye smittetilfeller siste døgn
Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle fire.

Ett av smittetilfellene berører Espira Kniveåsen barnehage, og både barn og ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

– Tre dager på rad med lave smittetall er positivt. Men vi er blitt vant til at smittetallene er lavere i helgene, uten at det nødvendigvis sier så veldig mye om smittetrykket. Alle smittetilfellene i dag har kjent smittevei, og det er veldig bra. Kjent smittevei gjør det enklere å bryte smittekjeder, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 143 nye smittetilfeller. Dette er det nest laveste tallet som er registrert etter at den tredje smittebølgen traff Drammen kommune etter vinterferien.

Det er imidlertid fortsatt en del smitte i enkelte miljøer. Ved Galterud skole er det påvist 11 nye smittetilfeller de siste dagene, og flere klasser ved skolen er i karantene. Siden skolen åpnet opp igjen på rødt nivå 12. april har 16 personer tilknyttet skolen fått påvist smitte.

Selv om de fleste tilfellene enten kan spores til smitte fra husstand, mellom elever i samme gruppe eller mellom venner på fritiden medfører et så stort antall smittede på en gang en ikke ubetydelig sannsynlighet for at det det kan være flere smittetilfeller som ikke er blitt oppdaget.

Smittevernoverlegen har derfor besluttet sammen med skoleeier at samtlige elever ved denne skolen skal ha hjemmeundervisning mandag 10., tirsdag 11. og onsdag 12. mai. Dermed er det mulig å få testet alle elever som ikke allerede har gjennomgått koronasykdom, og unngå videre smitte mellom elevene i påvente av svar. Dette vil også i stor grad begrense antallet som eventuelt må i karantene som følge av nye smittetilfeller.

– Med den plutselige økningen i smitte tilknyttet skolen er det behov for tiltak for å få oversikt over eventuelle ytterligere smittetilfeller. I tillegg trenger vi å få stoppet smittekjeder som allerede kan være pågående, sier Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.094 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse