15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dagens tall viser med all tydelighet at testingen i helgene er langt under det som er normalt for ukedagene. Drammen hadde 17 nye tilfeller siste døgn, mens det søndag kun var fire. (Illustrasjon)

17 nye smittetilfeller i Drammen – skoler rammes nok en gang

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det tre nye tilfeller. Søndagens lave smittetall viser at testingen i helgene er langt under ukedagene.
Annonse

Smitteveien er kjent for 14 av de smittede i Drammen, mens den er ukjent for to som nå har fått påvist smitte. For den siste personen er ikke smittesporingen fullført.

Det er påvist smitte som berører Aronsløkka skole og Galterud skole og både elever og lærere settes i karantene.

Annonse

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Dagens smittetall er veldig høyt etter så lang tid med strenge smitteverntiltak. Det er to og en halv uke siden vi hadde så mange smittede i løpet av ett døgn, og selv om vi ikke trekker noen konklusjoner basert på enkeltdager, er det bekymringsfullt at vi har så mange nye smittetilfeller, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 149 nye smittetilfeller. Det er seks flere enn i går og omtrent på nivå med det som har vært rapportert de tre foregående dagene.

– Én dag med høye smittetall gir ikke nødvendigvis noe stort utslag på antallet smittede over en toukersperiode. Men vi skal ikke ha mange dager med så høye smittetall før vi vil se en markant økning i antall smittetilfeller de foregående 14 dagene, og da risikerer vi at smittetrykket øker igjen, sier Johannessen.

Klar påminnelse
– At vi nå har 17 smittetilfeller på ett døgn bør være en klar påminnelse til oss alle om at det fortsatt er en god del smitte ute i samfunnet. Vi er dessuten fortsatt omfattet av svært strenge koronatiltak, så det er viktig at alle fortsatt holder god avstand til andre enn dem man bor sammen og reduserer antallet nærkontakter, sier hun.

Hun er imidlertid glad for at antall smittetilfeller med ukjent smittevei har vært nokså lavt de siste dagene. Dette gjør det enklere å holde oversikt over smittespredningen og bryte smittekjedene ved å sette nærkontakter i karantene.

– Samtidig viser slike smittetall som i dag, hvor viktig det fortsatt er at alle tester seg ved de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals. Drammen kommune har fortsatt veldig god testkapasitet. Det er gratis å teste seg, og du får raskt svar på om testen viser koronasykdom eller ikke, sier kommuneoverlegen.

Smitte på Starbucks
Det er påvist smitte som knyttes til Starbucks på Magasinet på Bragernes torg. Alle som har vært innom Starbucks i perioden 3. til 8. mai oppfordres til å være ekstra oppmerksomme på symptomer og bestille tid til testing ved de minste tegn til symptomer.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.111 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Alle er nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer derfor smittemiljøet som oversiktlig og begrenset.

Det er med dette registrert totalt 369 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 164 er smittet i 2021.

Del:
Annonse