27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Premieokse fra Vestfossen: 12163 Fossesholm-P-ET fra oppdretter Lina Andal Sørby og Leif Ove Sørby, Vestfossen. (Foto: Jan Arve Kristiansen)

Oksen «Fossesholm» er blant topp tre i Viken i mai

I begynnelsen av mai ble hele 25 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra mai til oktober 2021. Tre av oksene kommer fra Viken, der den ene har adresse Vestfossen og navnet er Fossesholm.
Annonse

De 25 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Denne runden var Trøndelag sterkest representert med 10 okser, Innlandet med fire okser, Møre og Romsdal med fire okser, Viken med tre okser, Nordland med to okser og Vestland og Rogaland med en okse hver.

NRF-Eliteoksene fra Viken er:

Annonse

• 12133 Snopestad fra oppdretter Marita og Hans Martin Snopestad, Halden.

• 12122 Nylenne fra oppdretter Trude og Joar Onstad, Skjetten.

• 12163 Fossesholm-P-ET fra oppdretter Lina Andal Sørby og Leif Ove Sørby, Vestfossen.

12122 Nylenne og 12163 Fossesholm-P-ET er nye på listen. 12133 Snopestad er med videre fra forrige periode.

12163 Fossesholm-P-ET er kollete (som vises med P etter navnet), som vil si at den er født uten hornanlegg. Denne oksen kan derfor få kollete avkom. I tillegg er den etter innlegg av embryo (som vises med ET etter navnet). Denne har derfor, i tillegg til en far som er eliteokse, en mor som er elitekvige.

Stor anerkjennelse for oppdretter
For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Omtale av oksegruppa
Hele 21 av 25 eliteokser fra mai 2021 er nye. Utkjøring av sæd starter fra og med 18. mai, og er ute hos alle inseminører i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter.

Det var mange gode okser å velge blant denne gangen. Gjennomsnittlig avlsverdi på gruppa er 33, med en variasjon fra 27 til 40. Det er mange okser med jevne profiler, som lett lar seg kombinere med mange kyr.

12 av oksene er kollete (født uten hornanlegg). Tre av disse er homozygot kollet, som sikrer at alle avkommene etter disse blir kollete.

Fakta
Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8.700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.

NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.

Del:
Annonse