21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen kommune skal få flere vaksinedoser på grunn av vedvarende høyt smittetrykk, men det går ut over mindre kommuner med lavere smittetrykk. (Illustrasjon)

Steinberg skole rammet av smittetilfeller siste døgn

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det tre nye smittetilfeller. Stenberg skole er en av skolene som nå er rammet.
Annonse

10 av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Det er påvist smitte som får konsekvenser for både Brandengen skole og Steinberg skole. Ved begge skolene må elever og lærere ut i karantene. Også ved Sørbyløkka barnehage er det påvist smitte, og barn og ansatte settes i karantene.

Annonse

– Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. De siste tre dagene har vi fått påvist 41 nye smittetilfeller. Vi må nesten tre uker tilbake i tid for å finne sist gang vi registrerte mer enn 40 tilfeller i løpet av tre dager. Fra 23. til 25. april ble det registrert 47 nye smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 146 tilfeller. Det er ett tilfelle mindre enn tallet som ble rapportert i går, og for sjette dag på rad ligger dette smittetallet mellom 143 og 149. Isolert sett tyder dette på en utflating i smittetrenden, men en slik utflating er registrert også tidligere før smittetrykket har sunket videre. Kommuneoverlegen håper det samme skjer også denne gangen.

Langhelg og høytider
Vi går nå inn i en langhelg med flere fridager og høytider som skal markeres. Det er blant annet 17. mai og id som feires ved slutten av ramadan. Kommuneoverlegen håper alle får en hyggelig feiring av de ulike høytidsdagene, men minner om at årets feiring må skje innenfor rammene av trygge smittevernregler. Rådene om å begrense sosial omgang og ha få nærkontakter gjelder fortsatt, og store feiringer gir ingen unntak.

– Nasjonale helsemyndigheter har anbefalt at vi ikke har flere enn fem gjester i eget hus. I Drammen kommune har vi i tillegg forskriftsfestet at det ikke er å lov å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Denne antallsbegrensningen i Drammens egen forskrift gjelder også om noen av deltakerne er ferdigvaksinerte. Grensen på 10 gjelder for alle, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Utendørs trening
Med virkning fra i dag er det igjen åpnet for at treningssentre kan åpne for utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen hvor treningssenteret ligger. I tillegg åpnes det for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arranger og for individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Regjeringen endrer nå vaksinestrategien slik at unge over 18 år får tilbud om vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert. Aldersgruppen 18-24 år vil få tilbud om vaksine samtidig med aldersgruppen 40-44 år. Etter disse gruppene vil innbyggere i alderen 25-39 år får tilbud om vaksine. Det er foreløpig for tidlig å si når vaksinasjonen av unge over 18 år kan starte i Drammen kommune. Dette henger sammen med hvor mange vaksinedoser kommunen får pr. uke fremover og tempoet i vaksineringen av innbyggerne mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer som nå står først i køen for vaksiner, og deretter av innbyggerne mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer.

Mer til Drammen
Regjeringen åpner også for å øke vaksineleveransene til Drammen kommune og en rekke andre kommuner på østlandsområdet. Folkehelseinstituttet har anbefalt å øke leveransene til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. Drammen kommune er i denne kategorien, og anbefalingen fra Folkehelseinstituttet går ut på at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville ha fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose. Regjeringen har imidlertid gått inn for en økning på 60 prosent i vaksineleveransen til kommunene.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.135 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

To personer befant seg allerede i karantene, har kjent smittekilde og ingen nye nærkontakter. En har foreløpig ukjent smittekilde. Det er fire nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som hovedsakelig oversiktlig, unntatt den ene med foreløpig ukjent smittevei. Videre smittesporing pågår.

Det er med dette registrert totalt 373 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 168 er smittet i 2021.

Del:
Annonse