23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Russen kan masseteste seg på Sundland søndag. (Illustrasjon)

16 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen – null i Øvre Eiker

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eier er det to som har testet positivt på hurtigtest, men som ikke er bekreftet med ordinær test ennå.
Annonse

For 15 av de smittede i Drammen er smitteveien kjent. Én av disse har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For den siste personen som nå har fått påvist smitte, pågår smittesporingen fortsatt.

Ved Fjell skole er det påvist ett smittetilfelle som fører til karantene for elever og lærere. I Sørbyløkka barnehage er det påvist smitte, og dette medfører forlenget karantene for barn og ansatte.

Annonse

– 16 tilfeller er en kraftig økning fra antallet som ble rapportert i går. Men torsdag var det helligdag og sannsynligvis noe redusert kapasitet ved laboratoriet på sykehuset. Vi ser av prøvetakingsdatoen på en del av smittetilfellene vi rapporterer om i dag, at dette er tilfeller som vi normalt hadde fått svar på tidligere og rapportert i går. Så tallet for de to siste dagene må nok ses i sammenheng, og da ligger vi omtrent på nivået fra de siste dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 144 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn i går, men omtrent på samme nivå som de siste åtte dagene. I denne perioden har antallet påviste tilfeller i løpet av foregående toukersperiode variert mellom 140 og 149.

Hva er tillatt og ikke?
Det er to dager igjen til 17. mai. Også i år blir feiringen av nasjonaldagen preget av koronapandemien og strenge restriksjoner for hva som er greit å gjøre.

– Det har vært mange spørsmål om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Generelt vil jeg nok oppfordre alle innbyggerne til å ikke tøye noen grenser. Vi er forhåpentligvis på oppløpssiden i denne pandemien, og da er det uklokt å gjøre noe som får smittespredningen til å skyte fart igjen. Derfor bør alle tenke smittevern i alt de gjør, også på 17. mai. Jeg forstår at mange har lyst til å samle både venner og familie for å feire nasjonaldagen, men det er viktig at vi alle klarer å begrense oss og holde oss så mye som mulig til vår egen husstand og forholde oss til grensen på ti personer ved private sammenkomster, sier John David Johannessen.

Også for russen er det pandemien og restriksjonene som setter mye av rammene for markeringen. Rulling med russebussen omfattes av begrensningene som ligger i den lokale forskriften mot spredningen av koronasmitte som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt. I forskriften er det ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 personer. Rulling med russebussen regnes som en privat sammenkomst.

I morgen det satt av tid til massetesting av russ ved teststasjonen på Sundland. Russen har selv hatt et ønske om et slikt tilbud, og mellom klokka 10.00 og 16.00 søndag 16. mai kan russ komme og ta en drop-in hurtigtest på Sundland. I tillegg jobbes det med at russen kan få testet seg annenhver dag gjennom russetiden, i samsvar med de siste oppdaterte rådene fra regjeringen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.154 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

To personer er testet positiv med hurtigtest, men PCR-prøvesvar foreligger ikke ennå. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 376 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 171 er smittet i 2021.

Del:
Annonse