16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tom Kristian Lien i T.H. Liens Turistbusser sliter uten oppdrag i koronapandemien. Nå setter de sin lit til FrP, AP og SP som kan danne et flertall på stortinget for like tilskuddsregler.

Klar diskriminering av selskap som eier egne busser

FrP vil endre tilskuddsreglene for busselskap som eier egne busser i stedet for å lease dem. Fredag var stortingsrepresentantene Morten Wold og Bård Hoksrud på besøk hos T.H. Liens Turistbusser i Hokksund. Et selskap som alltid har kjøpt busser og materiell i stedet for å lease.
Annonse

19. januar behandlet stortinget tilskuddsordningen for blant annet bussnæringen og det var flertall for å endre reglene slik at bedrifter som eide egne driftsmidler ble likebehandlet med dem som kun leaset.

Men regjeringen avviste forslaget og nå nærmer det seg krise for Hokksund-bedriften som har drevet med transport i vel 75 år. Selskapet har solgt unna det som var av aktiva i selskapet og hengere, firmabil og mye annet utstyr er nå borte. Men de fem store bussene er det ingen som vil ha i dagens marked.

Annonse

Thor-Kristian Lien har nå overlatt den daglige driften til sønnen Tom Kristian. Men han er sterkt engasjert i saken om tilskudd og har tatt kontakt med flere politikere – blant annet Lise Christoffersen (AP) fra Drammen. Hun tok saken opp i stortinget gjennom et spørsmål til næringsminister Iselin Nybø, men det har så langt ikke hatt noen virkning på regjeringens holdning til saken.

FrP på saken
FrP, med Bård Hoksrud i spissen, har derfor fremmet et forslag som skal opp til behandling i stortinget 27. mai. Her ber de om at busselskaper som eier egne driftsmidler skal likebehandles dem som leaser busser og utstyr.

For at forslaget skal få flertall er det avhengige av at Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter forslaget. De partiene utgjør nemlig flertall og saken ligger nå til behandling i næringskomiteen på stortinget.

Bård Hoksrud (f.v.), Tom Kristian Lien, Thor-Kristian Lien og Morten Wold utenfor T.H. Liens i Hokksund fredag. Bussene i bakgrunnen koster rundt 3,5 mill. kroner hver og står nå uten inntekt.

Har stor betydning
Endrede støtteordninger betyr mye for T.H. Liens i Hokksund. Da koronaen slo til for fullt 13. mars i fjor var det som å slå av en bryter. Tom Kristian Lien betegner det som å gå inn i en krigslignende situasjon der alt stoppet opp.

Fjoråret var tøft og de måtte selge unna firmabil, henger og annet utstyr, men de fem bussene som selskapet har, fikk de ikke solgt og måtte avskiltes. De ansatte ble permittert på ubestemt tid, men mot sommeren kom noen av dem tilbake i jobb for kortere eller lengre perioder ettersom situasjonen endret seg.

Men permitteringer og egenandeler har tært på egenkapitalen. Det samme har renter og avdrag på de fem bussene. For her er det snakk om store penger.

– Det er ekstra surt å tenke på at konkurrenter som leaser bussene sine får støtte til å betale dette, mens vi kun får til faste utgifter som strøm og husleie. Det er også langt fra likebehandling når andre selskap gjør avtaler med leasingselskapene om å skru opp leasingen for å få mest mulig i støtte, sier Tom Kristian.

Dette medfører at disse selskapene får hjelp til å betale ned bussene raskere – betalt av staten. Når krisen er over kan de kjøpe ut bussene for småpenger og dermed få et konkurransefortrinn framfor selskaper som eier bussene selv. For T.H. Liens er ikke det eneste selskapet i denne posisjonen.

T.H. Liens har heller ikke fått noe hjelp fra banken sin. Storbanker har ikke de samme hensyn å ta som mindre og lokale banker. Nå kjører de litt for Brakar og VY for å holde hodet over vannet, men det haster med å komme i gang igjen ned vanlige turer.

Kaffe og kake i verkstedhallen hvor diskusjon om støtteordninger og fremtiden for det 75 år gamle selskapet står på dagsorden.

Frykter utlendingene
Før pandemien slo til var store deler av turbussmarkedet overtatt av utlendinger. De driver med såkalt kabotasjekjøring, men er her ofte over lengre perioder og selger tjenester til priser som norske selskaper ikke makter å overleve på.

– Vi følger EUs regelverk og forordninger som den «beste i klassen» og nettopp kabotasje er et stort problem som vi må få gjort noe med, sier Bård Hoksrud.

Han og Morten Wold har ingen problemer med å skjønne selskapets frykt for utenlandske selskap i tiden fremover.

Del:
Annonse