19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kun fem smittetilfeller i Drammen og Øvre Eiker siste døgn. Men det er ikke uvanlig med lave tall i helgene. Øvre Eiker har heller ikke åpen teststasjon i helgene. (Illustrasjon)

Fire nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For tre av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste. I Øvre Eiker er det ett nytt tilfelle.
Annonse

Ett av dagens smittetilfeller i Drammen berører Fjell skole. Dette medfører forlenget karantene for elever og lærere som allerede var satt i karantene. I tillegg må noen flere elever og lærere i karantene.

– Vi ser at smittetallene varierer til dels mye fra dag til dag. Derfor er det viktig å se smittetallene samlet over flere dager. Og de tyder på at vi har en nokså stabil smittesituasjon for tiden, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Annonse

I løpet av de siste to ukene er det påvist 139 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er i nedre sjikt av der smittetallet for den foregående toukersperioden har ligget den siste tiden.

– Utviklingen i det løpende tallet for smitte siste 14 dager viser at situasjonen er relativt stabil for tiden. I den grad det er mulig å lese noen tendens, så er det heldigvis slik at vi ikke ser noen økning, og det er bra. Men smittetrykket er fortsatt såpass høyt at smittespredningen kan skyte fart dersom vi ikke får oversikt over smittetilfellene i tide. Og oversikt over smittetilfellene får vi kun hvis innbyggerne er flinke til å teste seg, sier Johannessen.

Mellom klokken 10.00 og 16.00 i dag er det mulig for russen å teste seg for koronasmitte ved teststasjonen på Sundland uten å bestille time på forhånd. Det legges til rette for drop-in hurtigtest, slik at russen kan få et raskt svar på om de er smittet eller ikke på veien inn i nasjonaldagsfeiringen.

17. mai feiring
Kommuneoverlege John David Johannessen minner alle om at 17. maifeiringen ikke bør medføre at vi strekker grensene på noe vis, men heller er ekstra oppmerksomme på å følge smittevernanbefalingene.

– Det er viktig at alle bidrar til at vi unngår en økt smittespredning igjen. Derfor er det viktig at vi alle klarer å begrense oss og holde oss så mye som mulig til vår egen husstand og forholde oss til grensen på 10 personer ved private sammenkomster, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.158 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen var tidligere testet positiv med hurtigtest og befant seg allerede i karantene. I tillegg har en person som jobber i Øvre Eiker, men er bosatt i en annen kommune testet positiv. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 377 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 172 er smittet i 2021.

Del:
Annonse