17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker får beholde sine vaksinedoser i henhold til folketallet selv om det har vært veldig lite smitte i befolkningen de siste ukene. (Illustrasjon)

Drammen får flere vaksinedoser – Øvre Eiker beholder sine

Regjeringen har onsdag besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner. Det gir Drammen kommune flere doser, samtidig som Øvre Eiker får beholde sine i forhold til folketallet.
Annonse

Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 prosents økning i andel doser frem til at alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Annonse

I forrige uke besluttet regjeringen å gå inn for geografisk omfordeling, men kun under forutsetning av at kommunene som må avgi vaksinedoser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å ta igjen vaksinasjonen i slutten av juli.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å undersøke dette med kommunene. Helse- og omsorgsministeren hadde møte med statsforvalterne 19. mai, og den endelige beslutningen om omfordeling ble tatt i etterkant av dette møtet.

Et flertall av kommunene melder at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende.

– Flere av statsforvalterne sa til meg i dag: «Det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det». Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien, sier Høie.

De store vaksineleveransene i tiden fremover gjør at tempoet i vaksinasjonen vil øke i alle kommuner.

– Vaksineringen vil ikke stoppe opp noe sted. Men den kommer til å skje raskere i de prioriterte kommunene, sier Høie.

Ny liste
FHI har gitt anbefalinger til regjeringen om hvilke kommuner som i juni bør få en økt andel doser, hvilke som bør få en uendret andel og hvilke som bør få en lavere andel. Regjeringen ba om en fornyet vurdering i lys av utviklingen den siste tiden, og mottok en justert liste over kommuner fra FHI 14. mai. Det er den justerte listen fra FHI regjeringen legger til grunn for geografisk omfordeling.

Omfordelingen forventes å kunne starte i uke 23. De 24 prioriterte kommunene vil få om lag 60 prosent større andel førstedoser enn de opprinnelig skulle ha fått, frem til alle innbyggerne over 18 år har fått tilbud om vaksine. Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog som allerede er prioritert, får en økning på om lag 40 prosentpoeng. Beslutningen innebærer at 309 kommuner får en andel førstedoser som er om lag 35 prosent mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker.

– Vi må skape mest mulig forutsigbarhet for kommunene i det videre vaksinasjonsprogrammet og se på løsninger for å hjelpe de kommunene som har meldt om de største problemene i innspurten, sier Høie.

Regjeringen vil derfor:
• Gi FHI i oppdrag å sørge for at kommunene får størst mulig forutsigbarhet for vaksineringen i sommer.

• Gi oppdrag til Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne om å følge opp kommunene som har meldt fra om at de har problemer med å håndtere etterslepet i vaksinasjonen, og foreslå hvordan de kan hjelpe til.

• Gi Statsforvalteren i Oslo og Viken (der alle de 24 prioriterte kommunene ligger) i oppdrag å gå i dialog med de 24 kommunene, for å undersøke om de kan hjelpe kommuner som har problemer med å vaksinere innbyggerne sine i juli/august, eksempelvis ved å tilby dem hjelp fra eget helsepersonell.

Kommuner som vil få en større andel doser er blant annet Asker, Bærum og Drammen.

Kommuner som vil få tildeling i tråd med befolkningsstørrelsen, såkalte nøytrale kommuner, er blant andre Øvre Eiker og Kongsberg.

Del:
Annonse